wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 12

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  9 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  3 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (33%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (33%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  1 GŁOS
  (8%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (25%)
   
  2
  6 GŁOSÓW
  (50%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm, dysleksja
  Autyzm i Zespół Aspergera

  TERAPIA

  8 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm i Zespół Aspergera
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Mało zajęć było na temat terapii wad wymowy
  Przestawienia studentom wielu metod prowadzenia diagnozy i terapii
  Postępowanie z dziećmi przemawiającymi zachowania trudne, bardzo mało ćwiczeń z korygowania wad wymowy temat realizowany pobieżnie.
  Logopedii ogólnopolskiej, mieliśmy tylko Metodę Krakowską
  Pracy z dorosłymi, praca w szkole i przedszkolu jako logopeda (dokumentacja, rodzaje ćwiczeń i zajęć)
  Zaburzenia o podłożu neurologicznym, zaburzenia genetyczne, zaburzenia mowy u dorosłych, inne metody i techniki pracy niż Metoda Krakowska
  Zagadnień z zakresu dokładnej diagnozy i terapii innymi metodami niż metoda krakowska.
  Więcej zagadnień nt opoznionego rozwoju mowy i jego diagnozy. Wiecej filmikow i porad nt dyslalii.
  Dyslalia, jąkanie, zaburzenia neurologiczne dorosłych, diagnoza logopedyczna w szerokim rozumieniu, fonetyka i fonologia
  Na temat wywoływania głosek, zaburzeń innych niż opóźniony rozwój mowy, dysleksja.
  Karty oraz etapy diagnozy, pisanie opinii o dziecku
  Ograniczenie do jednej metody, problematyka jąkania.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zaburzenia autystyczne, Asperger
  Zdecydowanie za dużo metody krakowskiej
  Za dużo Metody Krakowskiej, a przecież są tez inne metody.
  Było więcej o ZA, Autyzmie itd. A mniej o dyslalii, wywoływaniu konkretnych głosek, czyli tefo czym logopeda powinien zajmować się w pierwszej kolejności
  Związanych z dysleksją (są pomocne, ale było ich za dużo w porównaniu do reszty)
  Metoda Krakowska
  Za dużo o nauce czytania.
  Za dużo przedmiotów zwiazanych z gramatyka jezyka. Przedmioty sie powtarzaly.
  Wczesnej nauki czytania, Metodyka pracy glottodydaktyka, przedmioty z zakresu stricte filologii polskiej (analiza dzieła literackiego, kultura języka polskiego, semiotyka tekstów kultury)
  Ćwiczeń funkcji poznawczych oraz wszystkich zagadnień związanych tylko i wyłącznie z Metodą Krakowską.
  Stymulacji funkcji lewopółkulowych
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  11 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  3 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Każdy przedmiot kończył się zaliczeniem /egzaminem. Prace licencjacką można było pisać z różnych dziedzin, ie musiała to być Logopedia
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia przygotowały mnie do pracy tylko jedną metodą. Nie znam niczego więcej. Na własną rękę będę musiała zdobyć tak naprawdę podstawową wiedzę. Każde zaburzenie analizowane było jedynie pod kątem tego, jak widzi je prof. Cieszyńska. Inne metody pomijano lub krytykowano.
  Studia dały mi bazę wiedzy, ale było mnóstwo przedmiotów tzw ,,zapychaczy? , ktore były marnowaniem czasu. Zamiast nich mogli wydłużyć godziny z zajęć o wadach wymowy czy o autyzmie lub zespole Aspergera. Przedmioty takie jak oligofazja czy zespół Downa były bardzo niesolidnie zrealizowane. W zasadzie nie były zrealizowane, bo studencie otrzymywali tematy, z których musieli zrobić prezentacje.
  Za duże skupienie na jednej metodzie (metoda krakowska), za mało pokazania innych metod i rozwiązań, krytykowanie innych metod. Nastawienie na pracę w prywatnym gabinecie, brak przygotowania nas do pracy w szkole czy w innej placówce nie prywatnej
  Studia nie przygotowują do zawodu logopedy, promują i uczą tylko jednej metody
  Nie podobało mi się ukierunkowanie na jedną metodę. Nie podobało mi się negowanie innych metod, które są równie skuteczne i w niektórych przypadkach wręcz konieczne jak np terapia SI. Zbyt mało informacji na temat współpracy z innymi specjalistami, zbyt mało informacji na temat diagnozy i terapii poszczególnych zaburzeń. Np z jąkania i niedosłuchu była wyłącznie ogólna teoria - objawy, definicje. Nie jestem zadowolona z tych studiów. Mgr robiłam już na innej uczelni.
  Proponowane materiały do badania i do ćwiczeń to tylko metoda krakowska. Oczywiście ćwiczenia zostały dokładnie opracowane i uważam, że są jak najbardziej wartościowe. Jednak metoda zostala przedstawiona tak jako JEDYNA i NAJLEPSZA. Dlatego ciężko bylo mi sie później odnaleźć w kręgu logopedycznym. Na studia tylko zostały wspomniane inne metody- w kazdej coś bylo nie tak oczywiście a jedyna najlepsza i NAJSLUSZNIEJSZA jest MK. Otwarcie powinno być powiedziane, ktore elementy będą odpowiednie dla danego zaburzenia a a które nie koniecznie mogą byc efektywne i co innego można zastosować u danego dziecka. Bo żadne alternatywy nie są podane. Na studiach dużo filmików z prowadzonych zajęć ale tylko MK. Jestem zadowolona z treści teoretycznych wprowadzonych na zajęciach. Ciężko ocenić czy można było wiecej ich przekazać studentom podczas trzech lat. Metoda Krakowska jest fajną metoda i po tych studiach wiedzialabym jak nia pracować, ale uważam, że inne metody również zasługują na uwagę. Na dyplomie nie ma wymienionej metody jaka byla prowadzona logopedia.
  Bardzo długa (dwa semestry, 3 godziny w tygodniu) raktyka realizowana na uczelni, opierająca się jedynie na oglądaniu filmów z terapii peowadzonej przez doktorantki, która była kiepskim źródłem wiedzy. Brak przekazywania wiedzy związanej z procedurami postępowania logopedycznego według Profesora Grabiasa, brak wiedzy dotyczącej innych metod prowadzenia terapii - przekazywanie wyłącznie wiedzy dot. Metody Krakowskiej, brak wiedzy na temat prowadzenia terapii dyslalii (logopedia typowo szkolna), zbyt wiele przedmiotów z zakresu filologii polskiej, nie mających powiązania z kierunkiem studiów, ograniczona ilość godzin seminaryjnych.
  Wykładowcy uczą tylko Metody Krakowskiej.
   

Wypełnionych ankiet: 9

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  3 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  5 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Etap weryfikacyjny odbywał się po pierwszym roku studiów, kiedy należało wybrać już jedną specjalność z trzech. Kilkoro osób nie zostało dopuszczonych do możliwości wyboru logopedii.
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (22%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (22%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (33%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (22%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (33%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (22%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (33%)
   
  4
  1 GŁOS
  (11%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, oligofazja,

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Żadne
  autyzm, oligofazja
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Ogólnej wiedzy logopedycznej
  Wczesna interwencja, karmienie i jedzenie, funkcje prymarne, metody alternatywne
  W ogóle nie było innych metod oprócz MK
  Anatomia, podejście medyczne, emisja głosu
  Dyslalia AAC
  stymulacja traktu ustno-twarzowego, wibratory logopedyczne, gryzaki logopedyczne, masaż twarzy
  Praktycznych
  Zaburzenia mowy u dzieci o typie afazji- rozpoznanie- diagnoza, terapia ( było dużo teorii)
  MW
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zagadnień z metody krakowskiej
  Metody Krakowskiej ;p
  Nastawienie tylko na MK jako słuszną metodę terapii.
  Wszystko było potrzebne
  nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
  Teoretycznych
  Za dużo o Metodzie Krakowskiej w porównaniu z innymi metodami.
  Dyslalia
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  9 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Skupienie wyłącznie na metodzie krakowskiej. Brak wiedzy z zakresu innych metod. Brak przygotowania do przeprowadzania diagnozy i terapii. Brak przygotowania do pisania diagnozy, różnego rodzaju dokumentów itp.
  Praktyki ok, jeśli dobrze się trafiło.
  Studia magisterskie pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki, dały mi dobrą bazę do kwestii logopedycznych
  Studia te dały mi bardzo gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi.
  Studia kończyłam dość dawno; dużo się od tego czasu zmieniło. Praktyk było zdecydowanie za mało- powinny być na różnych etapach rozwoju dziecka i z różnymi zaburzeniami ( żłobek, przedszkole, szkoła). Pracowałam zaraz po studiach potem miałam długa przerwę i znów powróciłam do logopedii.Obecną wiedzę zawdzięczam nieustannej nauce i szkoleniom.