wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  6 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (17%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  3
  1 GŁOS
  (17%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyzartria

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyzartria
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Mutyzm

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Mutyzm, autyzm
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Szczegółowe omówienie diagnozy logopedycznej/ specyfika pracy w różnych miejscach
  Wywoływania głosek, pracy z pacjentem z niedosłuchem
  Dyslalia, diagnoza logopedyczna, zaburzenia mowy o podłożu neurologicznym, psychologia rozwojowa
  zajecia praktyczne, rozwój twarzoczaszki, logopeda na oddziałach neonatologicznych
  Emisji głosu
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Tematy były przedstawiane równomiernie.
  Dwujęzyczności
  Afazji
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  6 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Forma studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, opierająca się na nauczaniu problemowym przygotowała nas w stu procentach do zawodu logopedy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Zmuszała nas do myślenia, a nie tylko podawała suche fakty.
  Ciekawa koncepcja studiów (metoda oparta na analizie poszczególnych przypadków), ale można zauważyć problemy organizacyjne na studiach szczególnie w zakresie promotorów do pisania pracy
  Duża ilość praktyk w różnych miejscach pozwoliła mi określić, gdzie widzę samą siebie. Metoda problemowa obecna na studiach pozostanie na długo w mojej pamięci.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych