Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

dr Joanna Gruba

 

Rada redakcyjna

dr Daria Jodzis

dr Magdalena Knapek

dr Piotr Furmankiewicz

 

Adres mailowy

czasopismo@komlogo.pl

Wydawca

Wydawnictwo Komlogo

 

Siedziba wydawcy

ul. Pszenna 2

44-109 Gliwice