Przegląd Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologiczny

Rocznik Przegląd Logopedyczno-Pedagogiczno-Psychologiczny jest czasopismem naukowo-dydaktycznym. Zawiera teksty koncentrujące się wokół zagadnień teoretycznych i praktycznych w obszarze nauk społecznych. Wydawany jest przez Wydawnictwo Komlogo przy współudziale Fundacji Science Watch Polska.

Czasopismo PLPP jest czasopismem internetowym, a jego celem jest upowszechnianie aktualnych doniesień i nowatorskich rozwiązań z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii. Czasopismo podzielone jest na działy tematyczne:

  1. Zagadnienia teoretyczne – w tym dziale zamieszczane są teksty naukowe: teoretyczne oraz empiryczne oparte na rzetelnych badaniach naukowych.
  2. Praktyka logopedyczna – w tym dziale zamieszczane są teksty zawierające praktyczne wskazówki do pracy.
  3. Logopedia na świecie – w tym dziale zamieszczane są teksty przedstawiające osiągnięcia nauk społecznych w innych krajach.
  4. Debiuty – w tym dziale zamieszczane są teksty początkujących autorów. Mogą to być najbardziej wartościowe prace dyplomowe bądź ich fragmenty.

W PLPP publikowane są teksty oryginalne, które dotychczas nie były nigdzie publikowane.

numeru 5/2023 (bieżący)

numeru 4/2022

numeru 3/2021

numeru 2/2020

numeru 1/2019