SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Mówić z sensem
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

KORP - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego  
Czwartek, 27.10.2022, 16:30 - 20:30
Odsłon : 421  

Temat:

KORP - PROGRAMY TERAPII - modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Prowadzący:

mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma:

online

Termin:

27.10.2022 r. (czwartek)

Godziny zajęć:

16.30-20.30 (5 godzin dydaktycznych)

Miejsce:

-----

Cena:

290,00 zł

UWAGA ! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP.

Organizator:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Pszenna 2, 44-109 Gliwice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl,

tel.: 32 233 54 71, 504 245 737

Rejestracja:

przejdź do rejestracji BRAK MIEJSC

Rejestracja trwa do 24.10.2022 lub do wyczerpania ilości miejsc.

Regulamin:

czytaj regulamin

UWAGA!
W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP.
Ukończenie szkolenia KORP-PT uprawnia do korzystania z programów terapii dla modułu KORP w programie KomKOD.
UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami. 
Szkolenie nie jest nagrywane, dlatego nie ma możliwości późniejszego odtworzenia go.

 Prowadzący:

 • mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego, w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Antymie w Gliwicach. Jest autorką narzędzi diagnostycznych Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP, Kart Oceny Zachowania i Emocji KOZE oraz publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach oraz w Centrum Diagnozy i Terapii Antymie w Gliwicach. Jest autorką narzędzi diagnostycznych Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP oraz Kart Oceny Zachowania i Emocji KOZE.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.


Programy terapii dla modułu KORP w programie KomKOD:

Aby otrzymać dostęp do programów terapii dla modułu KORP w programie KomKOD, należy:

 • ukończyć szkolenie z testu KORP i uzyskać certyfikat,
 • ukończyć szkolenie KORP-PT i uzyskać certyfikat,
 • posiadać test KORP w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne) - czytaj więcej...
 • posiadać aktywną licencję na moduł KORP. Przy zakupie testu KORP dostępna jest roczna bezpłatna licencja,
 • po upływie roku można przedłużyć licencję na okres 1 roku, 2 lat lub 3 lat - czytaj więcej...

Program KomKOD dostępny jest na system operacyjny WINDOWS (wersja: 7 SP1 ESU, 8, 8.1, 10, 11).

Więcej informacji na temat programu KomKOD można znaleźć w instrukcji do programu dostępnej tutaj.


Tematyka:

Programy terapii KORP zostały stworzone, aby ułatwić specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka.

Programy terapii zawierają ponad 4000 ćwiczeń w tym ponad 1000 filmów przedstawiających ćwiczenia. Ćwiczenia przygotowano dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez KORP.

Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii procesów psychicznych opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg. Do dużej części ćwiczeń nagrane zostały filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat pozwalający na korzystania z PROGRAMÓW TERAPII dla modułu KORP w programie KomKOD.


Program szkolenia:

 1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego testem KORP jako podstawa konstruowania programów terapii.
 2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami, deficytami i zaburzeniami w rozwoju.
 3. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla sfer – ruchowej, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz wiedzy i umiejętności uczenia się.
 4. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń wraz z materiałem filmowym.
 5. Programy terapii KORP w programie komputerowym KomKod.
 6. Ćwiczenia praktyczne – generowanie i dostosowywanie indywidualnych programów terapii na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju

 


#KORP-PT;#X-IX;#2022;#BOG

 

Miejsce online
Kontakt e-mail: info@komlogo.pl, tel.: 32 233 54 71, 504 245 737