KOLD - rekomendacja Polskiego Związku Logopedów

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD zostały docenione nie tylko przez logopedów, którzy używają testu w swojej pracy, ale także przez Polski Związek Logopedów, który wystawił pozytywną rekomendację testu, opracowaną na podstawie licznych kryteriów. Nasz test został doceniony przede wszystkim za wartość merytoryczną, z podkreśleniem faktu, że jest obecnie jedynym narzędziem dostępnym na rynku, który bada wszystkie kompetencje językowe u dzieci.

Jak napisali specjaliści PZL w rekomendacji, test „powstał na bazie rzetelnych badań, prób i testów. Jest prostym, przejrzystym, a jednocześnie czułym diagnostycznie narzędziem, które bada wszystkie funkcje w obszarze rozwoju mowy dziecka […]. Dzięki podstawom teoretycznym obejmującym dziedziny: psychologii rozwojowej, logopedii oraz medycyny, konstrukcja testu daje możliwość stworzenia rzetelnej i obiektywnej oceny poziomu rozwoju mowy badanego dziecka i zaplanowania procesu terapeutycznego”. Wszystkie wymienione cechy złożyły się na pozytywną rekomendację PZL, który poleca KOLD do całościowej diagnozy logopedycznej dzieci od pierwszego miesiąca życia do ukończenia dziewiątego roku życia.

Więcej możesz się dowiedzieć po przejściu do produktu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD