SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna progesty Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
KOLD_w_teczka
KOLD_w_wszystko
KOLD_certyfikat
Karty badania KOLD_4_latek
Karty badania KOLD _znak_wodny_komlogo
Producent: Komlogo

Test służący do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia.

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY

UWAGA! POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:
1. KOLD - materiał merytoryczny 1050 zł brutto (5 % VAT)
2. KOLD - pomoce 139 zł brutto (23% VAT)
3. KOLD - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT)
zawiera 23% VAT
1190,00 zł
Rabat
Cena sprzedaży bez VAT967,48 zł
Aby zakupić ten produkt wymagane jest podanie w polu Notatki i sugestie (w podsumowaniu zamówienia) numeru certyfikatu lub termin i miejsce szkolenia, na którym będziesz!

Preloader

WAŻNE! POZYCJE WIDNIEJĄCE NA FAKTURZE:
1. KOLD - materiał merytoryczny 1050 zł brutto (5 % VAT)
2. KOLD - pomoce 139 zł brutto (23% VAT)
3. KOLD - roczna licencja do programu 1 zł brutto (23% VAT). Dostępna jest tylko wersja na system operacyjny WINDOWS (wersja: 7, 8, 8.1, 10).

PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. ZAKUPU NALEŻY DOKONAĆ Z TZW. WOLNEJ RĘKI. PROSIMY NIE UMIESZCZAĆ PRODUKTU W PRZETARGACH.

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka - KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy. Autorem testu jest dr Joanna Gruba. Narzędzie uzyskało pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

            KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości. Zobacz krótki film o KOLD-zie.

            KOLD składa się między innymi z podręcznika, w którym opisano teoretyczne założenia testu i jego główne cechy. Ponadto przedstawiono w nim charakterystykę grupy normalizacyjnej oraz własności psychometryczne KOLD-a. W części końcowej podręcznika przedstawiono procedurę badania i wynikające z badań wnioski diagnostyczne. Podręcznik kończy bibliografia i aneks, w którym zamieszczono przykładowe badania KOLD-em oraz wynikające z nich opinie diagnostyczne.

            Z kolei część praktyczna KOLD-a składa się z instrukcji szczegółowych przeznaczonych dla każdego przedziału wiekowego, indywidualnych kart badania KOLD-a oraz pomocy diagnostycznych (łyżeczki, okularów, imitacji zegarka i bransoletki) i unikalnych materiałów obrazkowych i tekstowych.

            Dodatkowo narzędzie zawiera niewystandaryzowaną część „Badania uzupełniające”, obejmujące: ocenę motoryki dużej, sprawności grafomotorycznej (w tym: chwytu, tempa pisania i nacisku narzędzia pisarskiego), percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ustalenie modelu lateralizacji.

            Badanie KOLD-em daje logopedzie możliwość opracowania diagnozy opisowej, która powinna być platformą współpracy pomiędzy specjalistami zajmującymi się terapią dziecka a także na opracowanie planu terapii dla dzieci z nieprawidłowościami w rozwoju mowy.

Narzędzie składa się z:

1) indywidualnych kart badania - 12 kart diagnostycznych:
    a) wiek niemowlęcy:
        - od 1 m. ż.  do 4 m. ż.
        - od 5 m. ż.  do 8 m. ż.
        - od 9 m. ż.  do 11 m. ż.
      b) wiek poniemowlęcy:
        - od 12 m. ż,  do 17 m. ż.
        - od 18 m. ż.  do 23 m. ż.
        - od 24 m. ż.  do 35 m. ż.
      c) wiek poniemowlęcy:
        - 3 r. ż.
        - 4 r. ż.
        - 5 r. ż.
        - 6 r. ż.
      d) wiek wczesnoszkolny:
        - 7 r. ż.
        - 8-9 r. ż.
2) karta wywiady KOLD-W,
3) karta profilu KOLD-P,
4) Materiały diagnostyczne:
    - książeczka, 5 talii kart z obrazkami, wyrazy i zdania, liniatura, ołówek, historyjka obrazkowa,
    - pomoce: łyżeczka, okulary, bransoletka, imitacja zegarka, piórka.
5) podręcznik,
6) instrukcja szczegółowa,
7) materiały do badań uzupełniających.

UWAGA! W trosce o prawidłowe wykorzystanie narzędzia i rzetelną diagnozę, z narzędzia KOLD korzystać mogą jedynie osoby, które ukończyły szkolenie prowadzone przez autorkę i otrzymały certyfikat. Wydawnictwo Komlogo organizuje szkolenia dla placówek - tel. kontaktowy 32 233-54-71, 504-245-737, e-mail info@komlogo.pl.

 UWAGA! Można dokupić dodatkowy materiał diagnostyczny do diagnozy dzieci słabowidzących. Czytaj więcej ...

 

 

Szkolenia KOLD Szkolenia KOLD
Zobacz terminy najbliższych szkoleń z narzędzia KOLD


Narzędzia logopedyczne i pedagogiczne

Sklep Komlogo

fundusze europejskie