SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

Kalendarz wydarzeń

Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym – wykorzystanie standaryzowanego narzędzia w praktyce logopedycznej  
Sobota, 3.06.2017, 09:00 - 17:45
Odsłon : 1782  

Temat:

Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym – wykorzystanie standaryzowanego narzędzia w praktyce logopedycznej

Osoba prowadząca:

Mgr Barbara Jeziorczak

Forma:

Szkolenie warsztatowe

Termin:

3 czerwca 2017 r. (sobota)

Godziny zajęć:

· 10 godzin dydaktycznych

· rozpoczęcie o godzinie 9.00, zakończenie o godz. 17.45
(w tym trzy przerwy piętnastominutowe i jedna półgodzinna)

Miejsce:

Katowice Ligota, ul. Franciszkańska 25

Cena:

200,00 złotych

Organizator:

Barbara Jeziorczak

tel. 661-928-419

basia.jeziorczak@gmail.com

 

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Szkolenie warsztatowe przeznaczone jest dla logopedów i studentów logopedii, którzy są zainteresowani wykorzystaniem narzędzia „DJ – Diagnoza jąkania u dzieci wieku przedszkolnym” (Katarzyna Węsierska, Barbara Jeziorczak, Wydawnictwo Komlogo, 2016).
Zobacz krótki film o "DJ - Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym"

Warsztaty mają na celu przygotowanie logopedów do wykorzystania narzędzia diagnostycznego w praktyce logopedycznej. Uczestnicy zostaną zapoznani z teoretyczną podbudową narzędzia. Szkolenie dostarcza wiedzy niezbędnej do prowadzenia kompleksowej, wieloaspektowej – opartej na dowodach (evidence-based) diagnozy w zaburzeniach płynności mowy u dzieci wieku poniżej lat 7.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy warsztatów:

 • będą zaznajomieni z teoretycznymi podstawami diagnozowania jąkania u małych dzieci;
 • nabędą umiejętność wdrażania w praktyce poszczególnych elementów składających się na schemat diagnozy z użyciem DJ;
 • zapoznają się ze strukturą całego narzędzia i zawartością poszczególnych elementów wchodzących w skład DJ, w tym aplikacji „Licznik niepłynności”;
 • będą przygotowani do interpretowania wyników badania oraz programowania postępowania terapeutycznego;
 • zdobędą wiedzę na temat budowania optymalnej relacji terapeutycznej z rodzicami i kształtowania poczucia sprawstwa u opiekunów w procesie postępowania logopedycznego.

Tematyka warsztatów:

 • teoretyczne podstawy diagnozowania zaburzeń płynności mowy u małych dzieci;
 • badanie jąkania w ujęciu Węsierskiej i Jeziorczak – filozofia DJ ;
 • schemat postępowania diagnostycznego w ujęciu DJ;
 • DJ – krok po kroku – ćwiczenia praktyczne;
 • zasady budowania sojuszu terapeutycznego z rodzicami w interwencji logopedycznej;
 • studium przypadku – zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w konkretnej sytuacji diagnostycznej.

Prowadzenie warsztatów: mgr Barbara Jeziorczak, logopeda, psycholog, współautorka narzędzia „DJ – Diagnoza jąkania u dzieci wieku przedszkolnym” (współautorka Katarzyna Węsierska, Wydawnictwo Komlogo, 2016)

Sylwetka trenera:

mgr Barbara Jeziorczak, jest logopedą, psychologiem. Autorka licznych publikacji logopedycznych. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu pomocy logopedycznej i psychologicznej dziecku, rodzinie i osobom dorosłym – w kraju i za granicą, m.in.: Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI (Palin parent–child interaction therapy for children under seven who stammer); Working with primary school-age children who stutter: An introduction to building core client and therapist skills – The International Fluency Association Global Workshop; Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka; An overview of working with Children who Stammer (Przegląd metod terapii dziecka jąkającego się) — The Michael Palin Centre for Stammering; Terapia rodzin — Polski Instytut Ericksonowski; Brief Solution Focused Therapy (ABC Terapii BSFT). Angażuje się w propagowanie wiedzy na temat interwencji logopedycznej u małych dzieci z wczesną niepłynnością mowy. Współautorka przewodnika dla rodziców Czy moje dziecko się jąka? (Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, 2011) oraz narzędzia do badania zaburzeń płynności mowy DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym (Wydawnictwo KOMLOGO 2016). Szczególną satysfakcję sprawia jej możliwość wykorzystania swoich doświadczeń psychologa w postępowaniu logopedycznym. Jako logopeda specjalizuje się zwłaszcza w terapii jąkania, opóźnionego rozwoju mowy i wad wymowy.

 

Zgłoszenia na warsztaty

Osoby, które są zainteresowane szkoleniem, są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres basia.jeziorczak@gmail.com.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: plik .pdf, plik .doc

Potwierdzeniem zgłoszenia będzie wpłata zaliczki w wysokości 50 zł. w terminie
do 3 maja 2017.

Uwaga! W przypadku rezygnacji ze szkolenia zaliczka nie podlega zwrotowi.

Ostateczny termin dokonania wpłaty za całe szkolenie upływa
17 maja 2017. Opłaty za szkolenie proszę dokonywać wyłącznie
na numer konta: 07 1140 2004 0000 3602 5268 6980.

 

Miejsce Katowice
Kontakt email: basia.jeziorczak@gmail.com, tel. 661-928-419