Koordynator projektu

dr Joanna Gruba – Katedra Edukacji Muzycznej i Arteterapii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Zespół przygotowujący część poświęconą wadom wymowy

prof. dr hab. Stanisław Milewski – Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański

dr Katarzyna Kaczorowska-Bray – Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański

dr Joanna Gruba – Katedra Edukacji Muzycznej i Arteterapii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

mgr Kamila Talaśka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gdańsku

 

Opracowanie wizualizacji głosek normatywnych w izolacji

dr Joanna Gruba – Katedra Edukacji Muzycznej i Arteterapii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Konsultacje merytoryczne

prof. dr hab. Stanisław Milewski – Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański

dr Katarzyna Kaczorowska-Bray – Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański

 

Nagranie głosek normatywnych w izolacji

dr Barbara Kamińska - Katedra Logopedii, Uniwersytet Gdański (lektor 1)

dr Marek Rachoń - Teatr Śląski (lektor 4)

Ziemowit Pędziwiatr - dziennikarz (lektor 2)

Artur Kalicki - Telewizja Polska Oddział Lublin(lektor 3)

 

Konsultacja ortodontyczna

dr Małgorzata Zadurska – Zakład Ortodoncji, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Badanie wymowy normatywnej i wadliwej w wyrazach z wykorzystaniem artykulografu

dr Anita Lorenc – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Radosław Święciński - Zakład Fonetyki i Fonologii, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Opracowanie merytoryczne głosek normatywnych w wyrazach

prof. zw. dr hab. Piotra Łobacz – Zakład Psycholingwistyki, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Anita Lorenc – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Radosław Święciński - Zakład Fonetyki i Fonologii, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Opracowanie wizualizacji głosek normatywnych w wyrazach

dr Joanna Gruba – Katedra Edukacji Muzycznej i Arteterapii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Opracowanie merytoryczne głosek wadliwych w wyrazach

dr Anita Lorenc – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Radosław Święciński - Zakład Fonetyki i Fonologii, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Opracowanie graficzne

mgr Piotr Furmankiewicz – Fumi Studio

Mateusz Michalak – Fumi Studio

 

Opracowanie dźwiękowe

Konstanty Kulik – Laboratorium Obrazu

 

Manager e-usługi

mgr inż. Mateusz Kiszka – Fonem.eu

 

Zespół IT

mgr inż. Mateusz Kiszka – Fonem.eu

mgr inż. Mateusz Reszka – Fonem.eu

mgr inż. Piotr Sochan

 

Kierownik produkcji

mgr Piotr Gruba