Budowa ucha

pdf do druk


Opracowanie własne na podstawie: http://www.sluch.com.pl/wiedza/28-poznaj-swoj-sluch.html

Przekrój poprzeczny aparatu słuchowego i artykulacyjnego

pdf do druk


Opracowanie własne na podstawie: B. Rocławski (1986), Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, Warszawa: WSIP, s.26

Narządy mowy

pdf do druk


Opracowanie własne na podstawie: T. Benni, Fonetyka opisowa języka polskiego z obrazami głosek polskich podług M. Abińskiego, Wrocław 1959

Boczna ściana gardła i krtani (wg Raubera i Kopscha)

pdf do druk


Opracowanie własne na podstawie: Wiesław Łasiński Anatomia głowy dla stomatologów, PZWL. Warszawa 1993. Ryc. 155. Boczna ściana gardła i krtani (wg Raubera i Kopscha), str. 212.