SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO
Dziecko z wadą słuchu

Narząd słuchu służy do odbioru wrażeń dźwiękowych, stanowi podstawę opanowania mowy, ułatwia ogólną orientację jednostki w otoczeniu i utrzymanie ciała w równowadze. Innymi słowy pełni on bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Grupa ludzi  z upośledzeniem słuchu to zarówno osoby zupełnie niesłyszące, jak i posiadające resztki słuchu uczeni są mowy ustnej bądź migowej.

W przypadku osób niedosłyszących uszkodzenie słuchu, które można skorygować przy pomocy aparatu wzmacniającego nie powoduje większych trudności i ograniczeń w orientacji w otoczeniu i porozumiewaniu się z osobami słyszącymi. Nad słuchem można pracować. Wychowanie słuchowe to różnego rodzaju działania polegające na uaktywnieniu posiadanych przez dziecko resztek słuchu i wykształceniu umiejętności wykorzystania ich w celu lepszej orientacji w otoczeniu oraz rozwoju mowy.

Warunki efektywnej rewalidacji

W skład zespołu zajmującego się dzieckiem z uszkodzonym słuchem wchodzą następujący specjaliści: lekarz, pedagog i psycholog. Zadaniem rewalidacji leczniczej jest po pierwsze ocena stopnia defektu. Jeżeli zachodzi potrzeba podejmuje się terapię farmakologiczną lub zabieg operacyjny. Bardzo waży jest dobór odpowiedniego aparatu wzmacniającego, a następnie prowadzenie tzw. treningu słuchowego. Ma on na celu uaktywnienie i wykorzystanie istniejących resztek słuchowych. Rewalidacja pedagogiczna obejmuje naukę mowy w ramach zajęć logopedycznych. Rola psychologa natomiast sprowadza się natomiast do diagnozy polegającej na ocenie poziomu poszczególnych funkcji psychicznych, a następnie do wprowadzenia różnych form terapii. Efekty zależą w dużej mierze od stałego i wspólnego działania specjalistów oraz od aktywnego uczestnictwa rodziców.

Nauka słuchania

W programie wychowania słuchowego wykorzystuje się szereg ćwiczeń rozwijających wrażliwość słuchową dziecka. Dzięki nim możliwe jest rozwijanie uwagi słuchowej i zainteresowania dźwiękami, nauka rozróżniania dźwięków, reagowania na usłyszane dźwięki i lokalizować ich źródło, a także rozróżniać wysokość i natężenie dźwięki. Wszystkie ćwiczenia rozwoju słuchu można stosować w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych. Wybrane zestawy ćwiczeń przeznaczone są dla logopedów, nauczycieli i rodziców