ROZSZCZEP PODNIEBIENIA PIERWOTNEGO I WTÓRNEGO

/ROZSZCZEP WARGI, WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO I PODNIEBIENIA/

ang. cleft of primary and secondary palate

Jedna z wad rozwojowych w obrębie twarzoczaszki polegająca na przerwaniu ciągłości anatomicznej tkanek (błony śluzowej, skóry, mięśni, kości) w miejscach, w których wystąpiły zaburzenia embriogenezy, a ujawniające się w obrębie wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego to inaczej rozszczep wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego. Użycie różnych terminów dla oznaczenia tego samego typu rozszczepu wiąże się z zastosowaniem odmiennych kryteriów typologii wady rozszczepowej. W przypadku użycia nazwy rozszczep podniebienia pierwotnego i wtórnego odwołujemy się do typologii Desmonda Kernahana i Richarda Starka, którzy opracowali podział rozszczepów, uwzględniając odrębności embriologiczne podniebienia pierwotnego i wtórnego. Rodzaje rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego mogą być uszczegóławiane przez użycie odpowiednich terminów, takich jak: lewostronny, prawostronny, obustronny, całkowity, częściowy.

 

Literatura:

J. Bardach: Rozszczepy wargi górnej i podniebienia, Warszawa 1967.

J. Michalak, Z. Dudkiewicz: Klasyfikacja rozszczepów wargi i podniebienia, [w:] I konferencja robocza – dokumentacja. Rozszczep wargi i podniebienia, red. Z. Dudkiewicz, Warszawa 1994, s. 28.

O. Kriens: „LAHSHAL”, [w:] What is a cleft lip and palate? A multidisciplinary update; proceedings of an advanced workshop, ed. O. Kriens, „Thieme Med. Publ.” 1989, s. 30–60.

D. Pluta-Wojciechowska: Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-teoria-praktyka, Bielsko-Biała 2006.