NOSOWE GŁOSKI

/GŁOSKI NOSOWE, GŁOSKI Z REZONANSEM NOSOWYM/

fr. nasal sounds, nasals

Nosowe głoski to głoski nosowe (patrz hasło: głoski nosowe).

Literatura:


Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Wrocław 1992; Z. Pawłowski; Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego. Impuls. Kraków 2005; Ostaszewska D., Tambor J.: Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1997; Rocławski B.: Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów. GLOTTISPOL. Gdańsk 2001.