FARYNGOFIKSACJA

ang. pharyngofixation

Jeden z rodzajów faryngoplastyki stosowanych w celu zmniejszenia lub zlikwidowania nosowania otwartego związanego z krótkim podniebieniem. Faryngofiksację przeprowadza się podczas operacji chirurgicznej, która polega na wytworzeniu sztucznego połączenia, mostu pomiędzy podniebieniem miękkim i tylną ścianą gardła. Ułatwia to zbliżenie elementów biorących udział w oddzieleniu jamy ustnej od nosowej. Z boków ufiksowanego płata (górnie lub dolnie) są wolne przestrzenie, które umożliwiają pacjentowi oddychanie nosem.

Opisany zabieg chirurgiczny stosowany jest w przypadku nosowania otwartego na tle strukturalnym u dzieci z wadą rozszczepową podniebienia, gdy podniebienie miękkie jest zbyt krótkie, aby oddzielić jamę ustną od nosowej za pomocą zwarcia podniebienno-gardłowego. Jest to zabieg, który wykonuje się w odniesieniu do osób, u których nie zdołano w czasie operacji chirurgicznej, mającej na celu zamknięcie szczeliny rozszczepu podniebienia, uzyskać prawidłowej długości podniebienia i występuje nosowanie otwarte na tle strukturalnym. Kwalifikowanie osób do faryngofiksacji (lub innego rodzaju faryngoplastyki) powinno uwzględniać badanie foniatryczne, w tym badanie za pomocą nasofiberoskopii, która umożliwia obiektywną ocenę możliwości zwarcia podniebienno-gardłowego i wskazanie na istotę niewydolności poszczególnych elementów, a także innych cech gardła.

Terapię logopedyczną w przypadku nosowania otwartego należy dopasować do rodzaju nosowania otwartego – funkcjonalnego, strukturalnego, o charakterze neurogennym. Nie należy się jednak łudzić, że za pomocą terapii logopedycznej można usunąć nosowanie otwarte, którego przyczyna tkwi w niedoborze tkanek podniebienia miękkiego.

Literatura:

M. Hortis-Dzierzbicka: Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia, Warszawa 2004.

M. Hortis-Dzierzbicka, Z. Dudkiewicz, E. Stecko: Nosowanie otwarte – przyczyny, diagnostyka, sposoby eliminacji, „Nowa Pediatria” 2000, nr 18, s. 18–19.

D. Pluta-Wojciechowska: Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania-teoria-praktyka, Bielsko-Biała 2006.