APROZODIA EMOCJONALNA

ang. emotional prosody

Zaburzenia dotyczące rozumienia i generowania intonacji i emocjonalnego wyrazu wypowiedzi po prawostronnych uszkodzeniach mózgu, inaczej są to zaburzenie wyrażania i rozpoznawania emocji w tonie głosu. zaburzenia prozodii emocjonalnej u pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli są wynikiem upośledzenia zdolności modulowania właściwości akustycznych głosu. W terapii stosuje się metodę ekspresyjną oraz metodę kognitywno-lingwistyczna.

Literatura:

M. Pąchalska: Afazjologia, Warszawa 1999.

S. Leon et al.: Active treatments for aprosodia secondary to right hemisphere stroke, „Journal of Rehabilitation Research and Development” 2005, Vol. 42 (1), s. 93–101.

K. Gurański, K. Słotwiński, R. Podemski: Prozodia mowy w niedokrwiennym udarze mózgu, „Udar Mózgu” 2008, t. 10, nr 2, s. 96–103.