Procesy integracji sensorycznej  pozwalają  dziecku na odczuwanie, rozumienie i organizowanie informacji w układzie nerwowym. Dzięki temu ma ono możliwość rozwoju w wielu sferach: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej oraz mowy. Wszystko, czego dziecko nauczy się o sobie samym i o świecie, zawdzięcza zmysłom. Żeby jednak mogło tworzyć ten spójny obraz siebie oraz świata zewnętrznego, potrzebuje odpowiedniego środowiska, w którym będzie mogło odbierać i przetwarzać informacje napływające do jego układu nerwowego.

Od kiedy zacząć prowadzić stymulację sensoryczną?

Stymulację sensomotoryczną powinniśmy prowadzić z dzieckiem od momentu jego narodzin, codziennie, przy okazji różnych zabaw i aktywności, które ono wykonuje. Codzienna pielęgnacja dziecka oraz zabawa z nim daje doskonałe możliwości rozwijania procesów integracji sensorycznej. Należy jednak pamiętać, aby nie przestymulować jednych zmysłów, a innych nie zaniedbać. Zachęcając dziecko do aktywności, dbajmy o to, aby dostarczać mu przede wszystkim bodźców podstawowych, czyli przedsionkowych, dotykowych i proprioceptywnych. Pozostałe układy oczywiście także wymagają stymulacji, ale zachować należy równowagę w aktywizowaniu dziecka. Proste czynności z użyciem materiałów dostępnych w naszym otoczeniu będą najlepszym sposobem na rozwój procesów integracji sensorycznej.

Pomysły na stymulację dziecka

Początkową stymulację prowadzimy, bacznie obserwując reakcje dziecka i modyfikując swoje działania. U małego dziecka mamy do tego bardzo wiele okazji: pielęgnacja, noszenie, karmienie, zabawa, usypianie. Przydatne mogą być również pomoce nt. wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

 Oto kilka propozycji dla maluchów:

  • Kangurowanie, czyli kontakt „skóra do skóry” – zapewnienie bezpieczeństwa, dotykanie czyli stymulowanie układu dotykowego oraz dostarczanie bodźców przedsionkowych przy okazji zmiany pozycji ciała
  • Pielęgnacja dziecka i kąpiele – dotykanie ciepłymi rękami, kontakt z wodą, smarowanie oliwką lub kremem, wycieranie, ubieranie, to wszystko dostarcza dziecku bodźców dotykowych, ale też węchowych i przedsionkowych (przy każdej zmianie pozycji ciała i głowy).
  • Noszenie w chuście, kołysanie i bujanie dziecka – zapewnia dziecku odpowiednią dawkę bodźców przedsionkowych oraz proprioceptywnych i dotykowych.
  • Tulenie i delikatny ucisk – rozwija poczucie bezpieczeństwa, pozwala się wyciszyć, dostarcza także bodźców dotykowych i proprioceptywnych.
  • Masażyki i zabawy paluszkowe – stymulują dotykowo i słuchowo, pozytywnie wpływając na rozwój mowy, dzięki otaczaniu dziecka „kapielą słowną”.
  • Mówienie do dziecka, czytanie i śpiewanie piosenek – rozwija percepcję słuchową, pozytywnie wpływa na mowę, rozwija dziecko poznawczo, gdyż może ono zintegrować informacje płynące ze wzroku, dotyku i słuchu.
  • Chodzenie na bosaka i eksplorowanie otoczenia – daje dziecku możliwość stymulacji wielozmysłowej, prowokując dziecko do ruchu i zachęcając do doświadczania, dotykania i swobodnej zabawy, dajemy mu możliwość integrowania informacji płynących z wielu układów.
  • Zabawy na różnym podłożu – uczą reakcji równoważnych, rozwijają schemat ciała i percepcję ciała w przestrzeni oraz planowanie motoryczne, tak ważne we właściwym funkcjonowaniu dziecka.

Stymulując dziecko należy pamiętać o zasadzie małych kroków. Początkowo powinniśmy dawać mniej bodźców, najlepiej jednego rodzaju, ale powtarzających się. W miarę rozwoju dziecka warto łączyć bodźce różnego rodzaju, aby dziecko miało możliwość integrowania informacji, które do niego napływają.