Podpisane obrazki z wizerunkami różnorodnych obiektów, ludzi i zwierząt stanowią nieodzowną pomoc w diagnozowaniu zaburzeń mowy, w profilaktyce logopedycznej i w terapii dzieci, u których wykryto wady lub opóźnienia w rozwoju mowy. Kolorowe obrazki nie tylko dodają atrakcyjności zabawom logopedycznym, lecz służą przede wszystkim do utrwalania poprawnej wymowy. 

Korzyści wspomagania logoterapii materiałami wyrazowo-obrazkowymi

W efekcie zabaw obrazkowych dzieci rozwijają nie tylko umiejętności głosowe, lecz również poszerzają swoją percepcję wzrokową i słuchową oraz nieustannie bogacą zasób słownictwa. Rozwijanie prawidłowej mowy sprzyja kształtowaniu się umiejętności komunikacyjnych, takich jak swobodne wysławianie się, właściwe budowanie zdań, myślenie koncepcyjne czy opowiadanie historii.  
Materiał wyrazowo-obrazkowy pozwala na ćwiczenie prawidłowej wymowy głosek i rozróżnianie ich w sylabach, wyrazach, zdaniach, opowiadaniach, wyliczankach, wierszykach czy w mowie spontanicznej. 

Dziecko pracujące z logopedą za pomocą obrazów uczy się m.in.:
rozróżniania wyrazów o podobnym brzmieniu,
rozpoznawania głosek w wyrazach, 
wyszczególniania słów o jednakowej głosce w nagłosie lub wygłosie,
umiejscawiania głosek w wyrazach (w nagłosie, śródgłosie lub w wygłosie).

 Dodatkowo wykorzystanie słów i obrazów podczas terapii mowy trenuje u dzieci:
• zdolności pamięciowe,
• zdolności analizy i syntezy wzrokowej,
• koncentrację,
• zdolności językowe i muzyczne.

Rodzaje ćwiczeń z wykorzystaniem materiałów wyrazowo-obrazkowych

Obrazy podpisane wyrazami, a niekiedy również poszczególnymi głoskami z wyrazów, używane są przez terapeutę do przeprowadzania różnorodnych ćwiczeń logopedycznych, takich jak np. ćwiczenia artykulacyjne, układanki słowno-obrazkowe, zagadki, łamigłówki czy ćwiczenia pamięciowe. Doświadczony logoterapeuta wie dokładnie, jaki rodzaj materiałów będzie właściwy dla dziecka w określonym wieku. Dobiera poziom zaawansowania słów i obrazów także do indywidualnych umiejętności każdego z małych pacjentów. Zabawy logopedyczne i obrazkowe urozmaica w taki sposób, by dziecko nie nudziło się podczas spotkania. Przykładowo angażuje malucha w kolorowanie wybranych ilustracji i liter albo w układanie historyjek z rozłożonych przed nim obrazków
Obraz ma kluczowe znaczenie dla rozwoju dziecięcej wyobraźni i umiejętności komunikacyjnych naszych pociech. Rolę materiałów wyrazowo-obrazkowych w logoterapii naprawdę trudno przecenić. Jest to jedno z najprostszych, a zarazem najbardziej skutecznych narzędzi do utrwalania prawidłowej wymowy u dzieci.