Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) to nowoczesne narzędzie diagnostyczne dla logopedów, pomagające ocenić rozwój mowy u dzieci w wieku od pierwszego miesiąca życia do dziewięciu lat. To pierwszy wystandaryzowany test przygotowany dla dzieci w dwunastu kategoriach wiekowych, który pozwala przeprowadzić całościowe badanie logopedyczne we wszystkich podstawowych dziedzinach, takich jak: rozumienie i nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulacja, sprawność narządów artykulacyjnych oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne.

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka powstały na podstawie wiedzy logopedycznej, psychologicznej i medycznej (klasyfikacja ICD-10). Rozwój mowy dziecka w każdym z badanych obszarów może być określony jako prawidłowy, wysoki lub opóźniony. Po zakończeniu badania, logopeda przygotowuje diagnozę opisową, w której przedstawia ewentualne rozpoznane problemy oraz zaleca dalsze konsultacje specjalistyczne lub postępowanie terapeutyczne.

Z czego składają się Karty Oceny Logopedycznej Dziecka?

Test KOLD zawiera pomoce merytoryczne dla logopedów oraz narzędzia diagnostyczne:

  • podręcznik przedstawiający założenia testu oraz procedurę badania logopedycznego,
  • instrukcje szczegółowe,
  • indywidualne karty oceny logopedycznej, przystosowane do poszczególnych grup wiekowych. Za wykonane poprawnie zadania przyznaje się punkty, co pozwala porównać wynik z określonymi przez badania normami,
  • pomoce diagnostyczne (łyżka, okulary, bransoletka, imitacja zegarka, piórka),
  • angażujące materiały obrazkowe i tekstowe,
  • badania uzupełniające, które nie są wystandaryzowane – dotyczą one motoryki dużej, grafomotoryki, percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pozwalają ustalić model lateralizacji,
  • kartę wywiadu (KOLD-W),
  • kartę profilu (KOLD-P) z rubrykami ułatwiającymi sporządzenie diagnozy opisowej.