Zespół Aspergera jest często diagnozowanym zaburzeniem u dzieci i młodzieży. Schorzenie to przejawia się przede wszystkim w upośledzeniu umiejętności społecznych. Dzieci z Zespołem Aspergera często odbierane są jako niegrzeczne, w szkole nie potrafią się skupić, reagują w sposób arogancki i sprawiają wrażenie, jakby nie liczyły się z uczuciami innych. Dodatkowo, cechuje je skłonność do zachowań powtarzalnych, wąskie spektrum zainteresowań i nieumiejętność pracy w grupie. To oczywiście tylko kilka z charakterystycznych dla tego zaburzenia kryteriów i objawów. Pełna, profesjonalna diagnostyka przeprowadzona powinna być przez specjalistów przy pomocy odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

 Jak pomóc dziecku z Zespołem Aspergera?

Dzieci z tym zaburzeniem, jak wszystkie z trudnościami, potrzebują wsparcia i pomocy opiekunów i nauczycieli. W przypadku Zespołu Aspergera główny nacisk kładziony jest na tę sferę, z którą dziecko ma największe trudności, czyli umiejętności społeczne. Ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera powinny zatem pomóc mu zrozumieć i utrwalić zasady, jakie stosuje się w grupie a także uzmysłowić mu, czego oczekuje się od niego w różnych sytuacjach. Pomocne mogą być różnego rodzaju historyjki obrazkowe lub karty, które dziecko omawia razem z rodzicem. Na ich podstawie omawiane są momenty z życia codziennego a także wyłapywane te sytuacje, których dziecko nie rozumie i które należy wyjaśnić. Analizowanie zdarzeń naśladujących interakcje społeczne pomoże także dziecku zrozumieć potrzeby innych osób i nauczy je funkcjonowania w grupie.

Ćwiczenia ruchowe

Dla dzieci z Zespołem Aspergera bardzo korzystne mogą być także ćwiczenia fizyczne dobrane przez wykwalifikowaną osobę. Polecane są głównie ćwiczenia rozciągające i rozluźniające prowadzone w formie zabawy. Przy ich wykonywaniu korzystać można z dodatkowych pomocy takich jak piłki, wałki czy kliny. Odpowiednio dobrana terapia ruchowa wpłynie na obniżenie napięcia mięśniowego, oswoi dziecko z różnymi bodźcami zewnętrznymi, zrelaksuje je a także pomoże uspokoić, co ma szczególne znaczenie u dzieci nadpobudliwych.

W przypadku dzieci z Zespołem Aspergera szczególnie ważna jest odpowiednio dobrana terapia i pomoc w życiu codziennym. Trening umiejętności społecznych, omawianie oczekiwań i reakcji grupy oraz odpowiednie ćwiczenia ruchowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju i dobrego samopoczucia dziecka. Pomagają mu zrozumieć świat, radzić sobie z własnymi emocjami i odruchami ciała a w konsekwencji wzmacniają wiarę w siebie i uczą funkcjonowania w społeczeństwie.