Prawidłowy rozwój mowy jest niezwykle ważny w pierwszych latach życia dziecka. Umożliwia skuteczne komunikowanie się z najbliższymi, a w dalszej kolejności z rówieśnikami, co ma ogromny wpływ na rozwój psychospołeczny dziecka, jego samoocenę, umiejętność funkcjonowania w grupie, motywację i wiele innych niezwykle ważnych aspektów. Bardzo istotne jest szybkie wychwycenie nieprawidłowości związanych z mową a następnie skorygowanie ich przy pomocy doświadczonego logopedy. Rodzice często zwracają się do specjalisty zaniepokojeni objawami takimi jak opóźniony rozwój mowy, wady wymowy lub problemy z żuciem bądź połykaniem. Często też uwagę na problem zwracają opiekunowie w przedszkolu czy żłobku i zalecają konsultację z logopedą.

 

Jak wygląda badanie logopedyczne?

 

Spotkanie z logopedą odbywa się w specjalistycznej przychodni bądź w placówce oświatowej. Badanie zawsze poprzedzone jest rozmową z rodzicami, z której specjalista dowiaduje się o przyczynie zgłoszenia i zgromadzi wszelkie niezbędne dla procesu diagnostycznego informacje takie jak wiek dziecka, stan zdrowia, przebieg ciąży i porodu, sposób oddychania na co dzień, czy dziecko chrapie i wiele innych. W dalszej kolejności logopeda bada dziecko dostosowując poziom rozmowy do wieku i możliwości malucha. Podczas spotkania specjalista w fachowy sposób bada następujące aspekty:

 

  • ogólny poziom rozwoju mowy i płynności mówienia
  • sprawność narządów artykulacyjnych
  • badanie słuchu
  • badanie pamięci słuchowej
  • badanie umiejętności czytania i pisania
  • ewentualna obserwacja nieprawidłowości z innych dziedzin (np. neurologia, laryngologia, okulistyka)

 

Warto dodać, że badanie logopedyczne jest całkowicie bezbolesne i bezstresowe dla dziecka. Spotkanie przebiega w formie swobodnej rozmowy oraz zabawy w powtarzanie dźwięków lub min. Często używane są akcesoria logopedyczne, które przydają się nie tylko w diagnozie, lecz także do dalszych ćwiczeń pod okiem rodziców. Logopeda dostosowuje rodzaj zadań i poleceń do możliwości dziecka. W razie potrzeby zmienia rodzaj ćwiczenia, skraca czas spotkania a nawet przekłada je na inny termin, jeśli dziecko nie jest w nastroju do współpracy.