wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

woj. lubelskie

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (75%)
   
  4
  1 GŁOS
  (25%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (25%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (75%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  4 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  demencja
  3 GŁOSY
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  2 GŁOSY
   
  dysfagia
  2 GŁOSY
   
  niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  osoby w wieku senioralnym
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  3 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  2 GŁOSY
   
  niepełnosprawność intelektualna
  2 GŁOSY
   
  terapia niemowląt
  2 GŁOSY
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  2 GŁOSY
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  1 GŁOS
   
  dyzartria
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  3 GŁOSY
  (75%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  tak
  4 GŁOSY
  (100%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  4 GŁOSY
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  4 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Opiniami, wymaganiami, programem studiów, praktykami
  Opiniami logopedow/neurologopedow
  Podniesieniem kwalifikacji
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Chcialamiec lepsza wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualna,
   

Wypełnionych ankiet: 15

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (13,33%)
   
  3
  10 GŁOSÓW
  (66,67%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (20%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (6,67%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (26,67%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (40%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (26,67%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  15 GŁOSÓW
   
  afazja
  12 GŁOSÓW
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  7 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  6 GŁOSÓW
   
  demencja
  6 GŁOSÓW
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  6 GŁOSÓW
   
  niepłynność mówienia
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  13 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  8 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  6 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  6 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  5 GŁOSÓW
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  5 GŁOSÓW
   
  osoby w wieku senioralnym
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  10 GŁOSÓW
  (66,67%)
   
  2
  1 GŁOS
  (6,67%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (26,67%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  7 GŁOSÓW
  (46,67%)
   
  tak
  8 GŁOSÓW
  (53,33%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  13 GŁOSÓW
  (86,67%)
   
  tak
  2 GŁOSY
  (13,33%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  8 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  13 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Lokalizacja, opinia
  Pracowałam w SOSW z niepełnosprawnością intelektualna jako logopeda
  Jakością kształcenia
  Potrzebą pogłębiania wiedzy.
  To moja macierzysta uczelnia i kolebka logopedii
  Poszerzenie swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu powyższych specjalizacji
  zainteresowaniem, pracą w służbie zdrowia
  Renomą uczelni oraz pracownikami wykładającymi na uczelni
  Zwiększenie w specjalistycznej wiedzy
  Potrzeba dokształcenia
  potrzebą rozwoju zawodowego, renomą uczelni
  Bliskością od miejsca zamieszkania
  Kadra
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  wspaniali wykładowcy, pozyskanie ogromnej wiedzy zwłaszcza z zakresu afazji oraz narzedzi pracy .
  Wykładowcy genialni, jednak program zbyt obszerny na dwa semestry. Niektóre zajecia niepotrzebne - np. Metoda Glena Domana. Za mało informacji na temat afazji dziecięcej i innych zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym u dzieci.
  Studia prowadziła wysoko wykwalifikowana kadra praktyka w szpitalu psychiatrycznym i na oddziale neurologicznym przyblizyly aspekty ludzi z różnymi drficytami i zaburzeniami z neurologii . Natomiast studia z surdoligopedii które były prowadzone w Warszawie pozwoliły na zdobycie wiedzy praktycznej w różnorodnych placówkach dla dzieci głuchych i niedoslyszacych oraz zapoznać się z praktyczna wiedzą w Światowym Ośrodku Słuchu w Kajetanach
  Jestem bardzo zadowolona,
  Znakomite praktyki na oddziale neurologicznym. Nieograniczony kontamt z chorym pacjentem i pracownik uczelni w tym czasie do ciągłych konsultacji.
  więcej zajęć praktycznych,