wróć do zestawienia uczelni

Wyższa Szkoła Uni-Terra z siedzibą w Poznaniu

woj. wielkopolskie

Wypełnionych ankiet: 3

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (33,33%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (66,67%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (66,67%)
   
  3
  1 GŁOS
  (33,33%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  3 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  2 GŁOSY
   
  niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  osoby w wieku senioralnym
  2 GŁOSY
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  2 GŁOSY
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  3 GŁOSY
   
  dysfagia
  2 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  2 GŁOSY
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  1 GŁOS
   
  dyzartria
  1 GŁOS
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  1 GŁOS
   
  audiologia i foniatria
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (66,67%)
   
  3
  1 GŁOS
  (33,33%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  1 GŁOS
  (33,33%)
   
  tak
  2 GŁOSY
  (66,67%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  3 GŁOSY
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Odległością od miejsca zamieszkania
  Kadrą, tym że nie były to studia dla nauczycieli "3 semestry w 9 miesięcy " tylko 3 akademickie semestry, miejscem praktyk-placówki medyczne
  Opinią koleżanek, które wcześniej ukończyły powyższe studia, lokalizacją
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Nie wszyscy wykładowcy byli dobrze przygotowani, część zajęć była zupełną stratą czasu - jakby wykładowca nie wiedział jakie zajęcia prowadzi.
  Brak opiekuna roku działa na niekorzyść Na plus: mała grupa, dobra kadra
  Większość zajęć prowadzona była przez wspaniałych specjalistów
   

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (25%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (25%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  1 GŁOS
  (25%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (25%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  3 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  dysfagia
  2 GŁOSY
   
  dyzartria
  2 GŁOSY
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  1 GŁOS
   
  audiologia i foniatria
  1 GŁOS
   
  inne
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  3 GŁOSY
   
  osoby w wieku senioralnym
  3 GŁOSY
   
  demencja
  3 GŁOSY
   
  terapia niemowląt
  3 GŁOSY
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  2 GŁOSY
   
  niepełnosprawność intelektualna
  2 GŁOSY
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  1 GŁOS
  (25%)
   
  tak
  3 GŁOSY
  (75%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  4 GŁOSY
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  4 GŁOSY
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Odległość od miejsca zamieszkania
  odległosć
  Przy wyborze studiów kierowałam się ofertą zajęć, liczbą godzin, opiniami wyższych roczników oraz tym, że uczelnia znajdowała się w miejscu mojego zamieszkania.
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Uważam, że powinno być więcej zajęć praktycznych oraz konkretnych wskazówek, jak postępować z określonymi typami pacjentów. Niektóre zagadnienia, jak na przykład zaburzenia ze spektrum autyzmu czy AAC powinny być lepiej przygotowane (zabrakło tutaj konkretnej wiedzy teoretycznej i praktycznej).