wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

woj. wielkopolskie

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (16,67%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (33,33%)
   
  3
  1 GŁOS
  (16,67%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (33,33%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  2 GŁOSY
  (33,33%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (33,33%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (33,33%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  6 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  4 GŁOSY
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  3 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  3 GŁOSY
   
  niepełnosprawność intelektualna
  2 GŁOSY
   
  demencja
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  3 GŁOSY
   
  niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  demencja
  2 GŁOSY
   
  dysfagia
  2 GŁOSY
   
  dyzartria
  2 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  2 GŁOSY
   
  audiologia i foniatria
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  5 GŁOSÓW
  (83,33%)
   
  2
  1 GŁOS
  (16,67%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  tak
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  tak
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Praca dyplomowa bez obrony, nie otrzymaliśmy również omówienia prac
  napisaniem pracy pisemnej, której chyba nikt nie przeczytał (brak szczegółowej oceny, tylko informacja o ocenie)
  Złożenie pracy dyplomowej bez obrony
  Na postawie studium przypadku napisać plan terapii pacjenta
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Lokalizacja, program intensywny (2 sem. zamiast 3)
  lokalizacją
  Doświadczenie w kształceniu specjalistów
  Rangą uczelni i wykładowców. Zdobyciem większych umiejętności i wyższych kompetencji w dużym ośrodku naukowym. Możliwością praktyk i zajęć praktycznych w placówkach służby zdrowia
  Praca jaka chce wykonywać, a ta konkretna uczelni wybrałam ze względu na odległość od domu
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Dramatycznie źle zorganizowane. Nastawione na pracę z dziećmi. Bardzo zróżnicowany poziom studentów (sporo osób zaraz po studiach logopedycznych, bez doswiadczenia).
  Uważam, że uczelnia powinna pomagać studentom organizować praktyki (nawet kosztem podwyższenia czesnego, np. wyższa opłata połączona z płaceniem ośrodkom za przyjęcie studentów na praktyki), a także że powinno być więcej zajęć praktycznych
  Byłam bardzo zadowolona ze studiów, wykładowcy z ogromnym dorobkiem naukowym i doświadczeniem zawodowym
  Nie można było zrealizować zajęć i praktyk w placówkach służby zdrowia ze względu na epidemię covid w kraju
  Ze względu na pandemii studia były online i było mało zajęć praktycznych
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych