wróć do zestawienia uczelni

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

woj. świętokrzyskie

Wypełnionych ankiet: 2

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (50%)
   
  1
  1 GŁOS
  (50%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  dyzartria
  1 GŁOS
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  0 GŁOSÓW
   
  audiologia i foniatria
  0 GŁOSÓW
   
  demencja
  0 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  2 GŁOSY
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  2 GŁOSY
   
  terapia niemowląt
  2 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  1 GŁOS
   
  zaburzenia psychiczne
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  1 GŁOS
  (50%)
   
  2
  1 GŁOS
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  1 GŁOS
  (50%)
   
  tak
  1 GŁOS
  (50%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  tak
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Bliskość Uczelni od miejsca zamieszkania, niestety zbyt późno aplikowałam na inną Uczelnie i okazało się, że jest już tam zakończona rekrutacja
  tym, że była to jedyna uczelnia wyższa w regionie, która realizowała ten kierunek, ponadto na tej uczelni kończyłam logopedię
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Część wykładowców nie chciała się dzielić swoją wiedzą ze studentami, mówiła dość ogólnie i odsyłała do dodatkowych prowadzonych przez siebie kursów i szkoleń... Praktyki musiałam załatwić sobie sama i było z tym bardzo ciężko, ponieważ jest niewielu neurologopedów i nie każdy chciał przyjąć kogoś na praktyki. ponadto ciężko było pogodzić pracę zarobkową z realizacją praktyk.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych