wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Gdański

woj. pomorskie

Wypełnionych ankiet: 17

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (5,88%)
   
  1
  1 GŁOS
  (5,88%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (11,76%)
   
  3
  7 GŁOSÓW
  (41,18%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (35,29%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  3 GŁOSY
  (17,65%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (17,65%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (17,65%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (35,29%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (11,76%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  15 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  7 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  7 GŁOSÓW
   
  osoby w wieku senioralnym
  5 GŁOSÓW
   
  demencja
  5 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  9 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  8 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  7 GŁOSÓW
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  6 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  5 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  5 GŁOSÓW
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  9 GŁOSÓW
  (52,94%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  8 GŁOSÓW
  (47,06%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  10 GŁOSÓW
  (58,82%)
   
  tak
  7 GŁOSÓW
  (41,18%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  13 GŁOSÓW
  (76,47%)
   
  tak
  4 GŁOSY
  (23,53%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  10 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  12 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Ustym przedstawieniem studium przypadku
  Kilku minutową rozmową
  opis studium przypadku
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Kończyła I stopień na UG, zostałam także na II.
  Dobrą opinią wśród osób kończących te studia oraz dostępną odległością od miejsca zamieszkania
  Kończyłam I stopień logopedia ogólna i chciałam kontynuować naukę w tym kierunku. Dodatkowo ze specjalnością z neurologopedii o wiele łatwiej otrzymac zatrudnienie
  Miejsce zamieszkania. Poziom kształcenia
  Lokalizacją
  Kadra, plan studiow
  Ciekawością
  Renomą uniwersytetu
  Przydatnością zdobytych umiejętności i wiedzy w przyszłości
  Nazwa uczelni i trybem stacjonarnym na studiach magisterskich
  lokalizacja
  czas podjęcia studiów był wyjątkowy - okres pandemii, odległość od miejsca zamieszkania,
  Odległością od miejsca zamieszkania, renomą uczelni i doświadczeniem ze studia na UG mają dobre zaplecze zajęć praktycznych
  Kontynuacją zagadnień ze studiów licencjackich (Logopedia UG) oraz poszerzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych w zawodzie.
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Dużo niepotrzebnych przedmiotów, za mało zajęć z osobami czynnie pracującymi w zawodzi neurologopedy z pacjentami, skupienie się na dorosłych i afatykach, po macoszemu potraktowana praca z noworodkami, osobami z ASD
  Więcej zajęć z praktykami, mniej z teoretykami. Potrzeba tam osób, które pokażą nam jak wygląda ta praca, pokażą praktyczne metody pracy z pacjentem/klientem/uczniem. Już na etapie studiów wyodrebnią specyfikę pracy w różnych miejscach, ponieważ jest ona zupełnie inna w szkole, inna w służbie zdrowia inna w placówkach niepublicznych czy opiekuńczo wychowawczczych. Miałam okazję pracować w każdej z wymienionych grup i niestety czułam ogromne braki w wiedzy, która powinna zostać nam dostarczona podczas studiów ( nie byłam osobą która nie uczyła się na studia skończyłam je z wynikiem bardzo dobrym na dyplomie)
  Na tej uczelni zajęcia ukierunkowane są na terapię zaburzeń afatycznych, pozostałe zagadnienia nie są omawiane w zadowalający sposób
  Praktyki powinny być zagwarantowane przez uczelnię. W praktyce mało osób dostało się na praktykę do placówki medycznej.
  Za dużo papierologi i brak wsparcia w poszukiwaniu praktyk przez uczelnię. Zbyt wiele "pustych" i bezwartościowych przedmiotów nie związanych z kierunkiem
  W czasie studiów bardzo mało mówiono o niedokształceniu mowy o typie afazji (czuję w tym zakresie duży niedosyt). Z kolei dużo czasu poświęcono afazji dorosłych, co w mojej ocenia, przez większości słuchaczy ów wiedza nie zostanie wykorzystana w pracy z dzieckiem.
  Nie
  Studia magisterskie dzienne opierały się w dużej mierze na zagadnieniach teoretycznych. Praktyki były indywidualną sprawą studenta (obligatoryjną), najłatwiej można było dostać się na praktyki w placówkach oświatowych. Placówki medyczne rzadko przyjmowały studentów na praktyki, co ograniczało dostęp do pracy np. z dorosłymi pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi. Osobiście udało mi się załatwić praktyki w przychodni POZ, niestety nie wszyscy studenci mieli taką możliwość.
   

Wypełnionych ankiet: 14

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (14,29%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (14,29%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (35,71%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (35,71%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  2 GŁOSY
  (14,29%)
   
  1
  1 GŁOS
  (7,14%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (21,43%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (14,29%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (42,86%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  14 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  5 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  5 GŁOSÓW
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  5 GŁOSÓW
   
  osoby w wieku senioralnym
  4 GŁOSY
   
  demencja
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  7 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  6 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  5 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  5 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  4 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia psychiczne
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  10 GŁOSÓW
  (71,43%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (28,57%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  9 GŁOSÓW
  (64,29%)
   
  tak
  5 GŁOSÓW
  (35,71%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  11 GŁOSÓW
  (78,57%)
   
  tak
  3 GŁOSY
  (21,43%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  6 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  9 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Obroną pracy
  Studium przypadku
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Blisko mojego miejsca zamieszkania
  Opinią o kierunku. Studiowałam też na UG logopedię i byłam bardzo zadowolona.
  Opinia innych, lokalizacja
  Kontynuacja studiów licencjackich
  Dobra organizacja studiów praktyki w szpitalu ośrodkach rehabilitacji oraz w przedszkolu specjalnym. Kadra na wysokim poziomie jestem przygotowana do pracy praktycznie i teoretycznie
  potrzebą podniesienia swoich kwalifikaxji, wiedzy, umiejętności oraz typem pracy zawodowej
  Najbliższa uczelnia.
  Renomą uczelni
  Poszerzeniem wiedzy.
  Potrzebą rozwijania swoich umiejętności zawodowych
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Dużo teorii, mało praktycznego pokazywania pracy z pacjentem
  Swietny wybór praktyk w różnych ośrodkach.
  Jakość praktyk zależała od tego gdzie student sam zorganizował naukę praktyczną.
  Bardzo jestem zadowolona
  na studiach za mało zajmowaliśmy się małym dzieckiem, chodzi mi o stronę praktyczną
  Było mało zagadnień związanych z terapią dzieci.
  Brak praktyki spowodowało niezadowolenie ze studiów. Jak na dość wysokie czesne poziom organizacji studiów niezadowalający.
  Przez cały czas neurologopedia się rozwija i trzeba swoją wiedzę aktualizować. Na czas zakończenia studiów moja wiedza ze studiów była wystarczająca. W 2021 już nie.
  Studia powinny trwać dłużej. Pracując w szpitalu potrzebuję gruntownej wiedzy nt. dysfagii. Brakuje mi też dobrej znajomości anatomii. Wiele zagadnień muszę zgłębiać samodzielnie