wróć do zestawienia uczelni

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 11

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (9,09%)
   
  1
  1 GŁOS
  (9,09%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (36,36%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (36,36%)
   
  4
  1 GŁOS
  (9,09%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  2 GŁOSY
  (18,18%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (18,18%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (36,36%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (27,27%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  8 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  4 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  dysfagia
  3 GŁOSY
   
  dyzartria
  3 GŁOSY
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  3 GŁOSY
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  7 GŁOSÓW
   
  audiologia i foniatria
  5 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  4 GŁOSY
   
  niepełnosprawność intelektualna
  3 GŁOSY
   
  dyzartria
  3 GŁOSY
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  3 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  11 GŁOSÓW
  (100%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  2 GŁOSY
  (18,18%)
   
  tak
  9 GŁOSÓW
  (81,82%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  3 GŁOSY
  (27,27%)
   
  tak
  8 GŁOSÓW
  (72,73%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  11 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Odległością od miejsca zamieszkania, kadrą
  Kadrą
  Kadrą
  Kadra
  Opiniami
  Wyborem wykładowców, opiniami, liczbą godzin praktyk. Skończyłam dobre studia logopedyczne (5 lat, kierunek prowadzony z uczelnią medyczną) i nie chciałam żeby wiedza się powtarzała.
  Kadrą
  Kierowałam się dobrą kadrą
  Programem i kadra
  Zależało mi na studiach, które przekażą praktyczna wiedzę. Nie ograniczą się do cytowania podręczników, do których w XXI wieku jest ogromny dostęp. Zależało mi również na bogatej ofercie praktyk, z czego nic nie zostało zrealizowane.
  Kadra, ilość godzin
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Więcej praktyki. Mniej rozmów "czym się zajmujecie", omawianiem przypadków gdy przypadek jest skomplikowany i nikt z obecnych studentów nie wie nic, więcej praktyki na temat dyzartrii i dysfagii, mniej pokazywania materiałów ze szkoleń (powielanie schematów), mało szczegółowe omawianie tematu (=mała ilość godzin poświęcona danemu tematowi)
  Fatalna organizacja oraz arogancja wobec słuchaczy, Pani kierownik studiów A. J-J.
  Uczelnia nie sprostała zdalnemu nauczaniu
  Po studiach i tak trzeba robić szkolenia na bieżąco aby być dobrym specjalistą
  Ogromny bałagan organizacyjny uczelni i kierownika studiów, nie wywiązanie się z niektórych zagadnień i przedmiotów, wielkie nazwiska w kadrze, ale jakość wykładów bardzo przeciętna.
  Beznadziejna organizacja, praktyki przymusowe we własnym zakresie, zmiany terminów dzień przed planowanym zjazdem, zła organizacja Sal (za mało krzeseł), niewystarczające ilość obiadów dla studentów, brak papieru toaletowego w łazienkach, brak miejsc parkingowych dla przyjezdnych, w formie zdalnej beznadziejna organizacja w przypadku niektórych wykładowców, którzy tylko wysłali materiały, brak zaangażowania i podejścia indywidualnego że strony opiekuna roku. Bardzo długo nie był określony termin obrony, który został uzależniony od indywidualnych spraw p. Dziekana
  Zero praktyk, nawet online, duzo teorii mniej praktyki
  Moja refleksja jest taka, że zamiast wydawać 8 tysięcy na podyplomówke moglam zrobić masę praktycznych szkoleń.
   

Wypełnionych ankiet: 1

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (100%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (100%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  1 GŁOS
   
  dyzartria
  1 GŁOS
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  1 GŁOS
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  audiologia i foniatria
  0 GŁOSÓW
   
  demencja
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  1 GŁOS
   
  osoby w wieku senioralnym
  1 GŁOS
   
  demencja
  1 GŁOS
   
  zaburzenia psychiczne
  1 GŁOS
   
  audiologia i foniatria
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  1 GŁOS
  (100%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  1 GŁOS
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  1 GŁOS
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  1 GŁOS
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Uczelnia została mi polecona
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Są tematy, które nie zostały w ogóle poruszone, np. funkcjonowanie stawów żuchwowo- skroniowych