wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Wrocławski

woj. dolnośląskie

Wypełnionych ankiet: 2

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (50%)
   
  3
  1 GŁOS
  (50%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (50%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  1 GŁOS
  (50%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  2 GŁOSY
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  2 GŁOSY
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  1 GŁOS
   
  niepełnosprawność intelektualna
  1 GŁOS
   
  niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  zaburzenia psychiczne
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  2 GŁOSY
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  2 GŁOSY
   
  dysfagia
  2 GŁOSY
   
  dyzartria
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  osoby w wieku senioralnym
  1 GŁOS
   
  zaburzenia psychiczne
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (50%)
   
  3
  1 GŁOS
  (50%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  1 GŁOS
  (50%)
   
  tak
  1 GŁOS
  (50%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  tak
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  1 GŁOS
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Dobrą opinią uczelni.
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
   

Wypełnionych ankiet: 9

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (44,44%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (33,33%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (22,22%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (11,11%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (33,33%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (22,22%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (33,33%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  7 GŁOSÓW
   
  niepełnosprawność intelektualna
  6 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  6 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  5 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  5 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  5 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  4 GŁOSY
   
  osoby w wieku senioralnym
  4 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  2 GŁOSY
   
  demencja
  2 GŁOSY
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  2 GŁOSY
  (22,22%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (33,33%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (44,44%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  4 GŁOSY
  (44,44%)
   
  tak
  5 GŁOSÓW
  (55,56%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  6 GŁOSÓW
  (66,67%)
   
  tak
  3 GŁOSY
  (33,33%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  9 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Odległością od miejsca zamieszkania. W tych latach neurologopedia to były tylko studia specjalizacyjne
  uruchomienie kierunku
  Na tej uczelni ukończyłam wcześniej logopedię. Dzisiaj z pewnością wybrałabym Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.
  Odległością od miejsca zamieszkania i uczelnią Państwową z tradycją
  Dojazdem
  poziomem przygotowania do wykonywanego zawodu, wykładowcami na uczelni
  W tamtym czasie nie było wielu miejsc gdzie można było uzupełnić wiedzę o neurologopedię
  uczelnia blisko miejsca zamieszkania
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  - brak praktyk w placówkach oświatowych - bardzo mało praktyk w placówkach medycznych - brak przedmiotów typowo medycznych (anatomia, mięśniówka, odruchy) - brak przedmiotów związanych z terapią niemowląt
  Studia nauczyły mnie pracy i logopedycznej i neurologopedycznej
  Egzaminy lub zaliczenia z każdego przedmiotu. Dużo praktyk.
  Za mało praktyki w placówkach medycznych, za dużo w tzw. świetlicy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu
  wszystkie praktyki odbywały się obligatoryjnie w ośrodku terapeutycznym prowadzonym przez kierownika studiów, dla chętnych praktyki w placówkach oświatowych lub służbie zdrowia