wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

woj. dolnośląskie

Wypełnionych ankiet: 22

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (9,09%)
   
  3
  8 GŁOSÓW
  (36,36%)
   
  4
  12 GŁOSÓW
  (54,55%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (4,55%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (18,18%)
   
  3
  7 GŁOSÓW
  (31,82%)
   
  4
  10 GŁOSÓW
  (45,45%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  19 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  18 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  17 GŁOSÓW
   
  afazja
  15 GŁOSÓW
   
  demencja
  14 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  14 GŁOSÓW
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  7 GŁOSÓW
   
  żadnych zagadnień nie brakowało
  7 GŁOSÓW
   
  audiologia i foniatria
  6 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  4 GŁOSY
   
  dyzartria
  3 GŁOSY
   
  niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niepełnosprawność intelektualna
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  1 GŁOS
  (4,55%)
   
  2
  1 GŁOS
  (4,55%)
   
  3
  20 GŁOSÓW
  (90,91%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  6 GŁOSÓW
  (27,27%)
   
  tak
  16 GŁOSÓW
  (72,73%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  22 GŁOSY
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  22 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Uzupełnieniem wiedzy o zagadnienia kliniczne
  Dobra opinią na temat uczelni
  Kadrą
  Prestiż uczelni i kadra
  Opinią, wykładowcami, uczelnią, liczbą godzin
  Opiniami, programem nauczania, autorytetami, które wykładają
  Praktykami w szpitalu
  Dobrą opinią kierunku
  Aspekt medyczny
  Prestiżem i opiniami innych neurologopedów o uczelni
  Dobrą opinią o kierunku
  Opiniami o uczelni.
  Programem studiów, wykładowcami i opiniami koleżanek po fachu.
  Programem i kadrą
  Prestiżem uczelni
  Jakością oferowanych usług przez uczelnię
  Podnoszeniem kwalifikacji
  Renomą uczelni, kadry
  Zajęcia prowadzone przez lekarzy różnych specjalizacji, znanych, cenionych neurologopedów z całej Polski; praktyki w placówkach medycznych.
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Brakowało mi tematów związanych z terapią karmienia, także zajęć lub praktyk stricte związanych z wczesna interwencja (0-2 r.z). Generalnie praktyki były dość różnorodne,
  Godne polecenia studia, mnóstwo wiedzy
  Najsłabiej wspomniałam Afazję z prof P.
  Było wspaniałe :)
  Pandemia spowodowała obniżenie poziomu studiów
  Niektórzy wykładowcy powinni bardziej przemyśleć jakie treści chcą przekazywać podczas wykładów, ponieważ zdarzało się, że nie były związane z tematem zajęć.
  Powinno być dużo więcej praktyk gdzie można samodzielnie wykonywać niektóre czynności.
  Studia bardzo dobre, od razu można było zdobytą wiedzę wdrożyć do praktyki logopedycznej, kadra otwarta łącząca swoją prywatną praktykę z pracą badawczą.
  Zdecydowanie za mało praktyki w placówkach ochrony zdrowie
   

Wypełnionych ankiet: 10

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (10%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (50%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (10%)
   
  2
  1 GŁOS
  (10%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (60%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (20%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  7 GŁOSÓW
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  7 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  6 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  5 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  5 GŁOSÓW
   
  audiologia i foniatria
  5 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  4 GŁOSY
   
  osoby w wieku senioralnym
  3 GŁOSY
   
  terapia niemowląt
  3 GŁOSY
   
  demencja
  3 GŁOSY
   
  dyzartria
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  1 GŁOS
  (10%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (30%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (20%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  tak
  6 GŁOSÓW
  (60%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  10 GŁOSÓW
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  10 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Miejscem zamieszkania oraz edukacją kładącą nacisk na pracę w służbie zdrowia (szpitale, poradne, przychodnie).
  Chciałam zgłębić tematy afazji, dyzartrii i wszystkich tematów związanych z zanurzeniami mowy i komunikacji głównie osób dorosłych, bo na takim oddziale pracuję.
  Kadra
  Opiniami
  Wykładowcy, zagadnienia w programie, renoma uczelni
  poziom kształcenia
  Uzyskaniem wiedzy w zakresie diagnozy i umiejętności praktycznych (terapia) w pracy z małymi dziećmi, dziećmi z zaburzeniami mowy na tre neurologicznym oraz zaburzeń mowy w przebiegu zespołów genetycznych i zaburzeń rozwojowych
  Doskonaleniem praktycznym w jednostkach ochrony zdrowia
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Jest potrzeba realizowania więcej zajęć praktycznych (ciągiem np. 5 dni w tygodniu w jednej placówce).
  Różny poziom wykładów, zbyt mało praktyk, nie były poruszane niektóre zagadnienia
  Podczas zajęć teoretycznych, wykładów mniej powtarzania podstaw, te uzyskaliśmy podczas studiów logopedycznych i pracy zawodowej. Więcej na temat nowych metod, badań, itp. praktyki bardziej praktyczne, a mniej oparte na obserwacjach.