wróć do zestawienia uczelni

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 13

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (7,69%)
   
  1
  1 GŁOS
  (7,69%)
   
  2
  1 GŁOS
  (7,69%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (30,77%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (46,15%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (7,69%)
   
  1
  5 GŁOSÓW
  (38,46%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (23,08%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (23,08%)
   
  4
  1 GŁOS
  (7,69%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  12 GŁOSÓW
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  9 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  8 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  8 GŁOSÓW
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  7 GŁOSÓW
   
  terapia niemowląt
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  5 GŁOSÓW
   
  audiologia i foniatria
  5 GŁOSÓW
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  3 GŁOSY
   
  żadnych zagadnień nie brakowało
  3 GŁOSY
   
  demencja
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia psychiczne
  3 GŁOSY
   
  niepłynność mówienia
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  9 GŁOSÓW
  (69,23%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (23,08%)
   
  3
  1 GŁOS
  (7,69%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  8 GŁOSÓW
  (61,54%)
   
  tak
  5 GŁOSÓW
  (38,46%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  12 GŁOSÓW
  (92,31%)
   
  tak
  1 GŁOS
  (7,69%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  13 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Opiniami, nazwiskami wykładowców.
  kadrą
  Renomą uczelni i bliskością od miejsca zamieszkania
  Opiniami, sylabusem
  Chciałam poszerzyć moją wiedzę zdobytą na studiach logopedycznych licencjackich oraz magisterskich.
  Opiniami, kadrą
  Kadrą wykładowców
  Kadrą, osoby wyspecjalizowane w konkretnych zaburzeniach
  Wysokim poziomem.
  Opinia innych osob
  Wykladowcami
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Więcej praktyki, mniej teorii
  Studia dużo straciły ze swojej praktycznej formy ze względu na Covid. Nie wszyscy prowadzący chcieli przekazać swoją pełną wiedzę.
  Studia prowadzone w bardzo chaotyczny sposób. Wykładowcy słabo zaangażowani w prowadzenie zajęć (niektórzy wręcz przeciwnie, ale niestety w mniejszości). Sama organizacja studiów na słabym poziomie. Wiele zajęć po prostu się nie odbyło. Studia w drugim semestrze odbywały się zdalnie ze względu na pandemię Koronawirusa. Ocenianie studentów, u niektórych wykładowców zupełnie przypadkowe, na pewno nie ze względu za wykonaną pracę.
  Aby czynnie brać w nich udział.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych