wróć do zestawienia uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych

Wypełnionych ankiet: 2

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  dyzartria
  1 GŁOS
   
  demencja
  1 GŁOS
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  1 GŁOS
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  1 GŁOS
   
  niepełnosprawność intelektualna
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  2 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  1 GŁOS
   
  niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  dysfagia
  1 GŁOS
   
  terapia niemowląt
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  1 GŁOS
  (50%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  1 GŁOS
  (50%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  2 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Kadrą i planem studiów
  odległośc uczelni od miejsca zamieszkania, renoma uczelni
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  ...