wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 8

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (12,5%)
   
  2
  1 GŁOS
  (12,5%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (50%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  2
  1 GŁOS
  (12,5%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (37,5%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  7 GŁOSÓW
   
  osoby w wieku senioralnym
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  6 GŁOSÓW
   
  niedokształcenie mowy o typie afazji
  5 GŁOSÓW
   
  demencja
  5 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  5 GŁOSÓW
   
  spektrum zaburzeń autystycznych
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  4 GŁOSY
   
  audiologia i foniatria
  3 GŁOSY
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia psychiczne
  3 GŁOSY
   
  terapia niemowląt
  2 GŁOSY
   
  dyzartria
  2 GŁOSY
   
  niepłynność mówienia
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  7 GŁOSÓW
  (87,5%)
   
  2
  1 GŁOS
  (12,5%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  8 GŁOSÓW
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  8 GŁOSÓW
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  3 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaliczeniem i napisaniem pracy - studium przypadku
  Praca dyplomowa
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Metodyką postępowania logopedycznego
  Prowadzącymi zajęcia
  Chęcią rozwoju w zawodzie
  Lokalizacja,
  Pracuję metodą krakowską, chciałam poszerzyć wiedzę , dowiedzieć się jak pracować z osobami z różnymi niepełnosprawnościami, z osobami po udarach, wylewach, z chorobami neurodegeneracyjnymi.
  Bliskością miejsca
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Bardzo cenne studia
  Brakowało zajęć z mioterapii
  Wspaniali medycy, nowe obszary logopedii
  Na neurologopedii na UP zdecydowanie za dużo jest Metody Profesor Cieszyńskiej
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych