wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (75%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (25%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  1 GŁOS
  (25%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  4 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  audiologia i foniatria
  3 GŁOSY
   
  dysfagia
  3 GŁOSY
   
  dyzartria
  2 GŁOSY
   
  demencja
  2 GŁOSY
   
  mózgowe porażenie dziecięce
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  3 GŁOSY
   
  terapia niemowląt
  1 GŁOS
   
  niepełnosprawność intelektualna
  1 GŁOS
   
  niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  inne
  1 GŁOS
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  0 GŁOSÓW
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  1 GŁOS
  (25%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  tak
  4 GŁOSY
  (100%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  4 GŁOSY
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  4 GŁOSY
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Miasto, oferowany program
  Programem studiów, opiniami innych
  Pracuję z osobami dorosłymi, dlatego kierowałam się programem (nie byłam zainteresowana nagromadzeniem przedmiotów nt. wczesnej interwencji, autyzmu itp.) i opiniami o uczelni. Zastanawiałam się też nad Gdańskiem, ale tam zjazdy odbywały się co 2 tygodnie (w Krakowie średnio raz w miesiącu) i obejmowały trzy dni. To przy pracy na etat było dla mnie niewykonalne (dojazd z Warszawy).
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Wiecej praktyki w tym również na oddziale dziecięcym
  Praktyki były bardzo wartościowe. Odbywały się w klinice z pacjentami dotkientymi afazją.
  Bardzo cenne były praktyki w szpitalu uniwersyteckim. Uważam, że jeśli ktoś pracuje z osobami dorosłymi, ma tak naprawdę do wyboru tylko Gdańsk lub Kraków.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych