wróć do zestawienia uczelni

Małopolskie Centrum Edukacji

woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 1

 1. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie teoretyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (100%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan przygotowanie praktyczne w zakresie neurologopedii? (1 oznacza, że studia w ogóle nie przygotowały do pracy, a 5 oznacza, że studia bardzo dobrze przygotowały do pracy w zakresie neurologopedii)
  1 GŁOS
  (100%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Do diagnozy i terapii jakich zaburzeń studia przygotowały Panią/Pana najlepiej?
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  audiologia i foniatria
  0 GŁOSÓW
   
  demencja
  0 GŁOSÓW
   
  dysfagia
  0 GŁOSÓW
   
  dyzartria
  0 GŁOSÓW
   
  inne
  pokaż więcej
   
 4. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach?
  1 GŁOS
   
  niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  zespoły genetyczne i sprzężone zaburzenia rozwojowe
  1 GŁOS
   
  dysfagia
  1 GŁOS
   
  rozszczep wargi i podniebienia
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia psychiczne
  pokaż więcej
   
 5. Ile trwały studia? (semestrów)
  1 GŁOS
  (100%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  6
   
 6. Czy na studiach były praktyki w placówkach oświatowych?
  1 GŁOS
  (100%)
   
  tak
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  nie
   
 7. Czy na studiach były praktyki w placówkach służby zdrowia?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  tak
  1 GŁOS
  (100%)
   
  nie
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
   
 9. Czym kierowała się Pani / kierował się Pan przy wyborze studiów?
  Bliskością od miejsca zamieszkania
   
 10. Co chciałaby Pani / chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk?
  Oferta studiów,która otrzymałam zapisując się na nie, dużo odbiegała w praktyce. Ciekawe przedmioty i zagadnienia, które były w ofercie przedstawione były tylko teoretycznie, powierzchownie, brak nowych metod. Niektórzy prowadzący nie przygotowani do zajęć. Nie polecam.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych