Powrót do listy

Iwona Kazanowska-Witkiewicz
woj. opolskie
Kędzierzyn-Koźle

Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ s.c.
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Władysława Broniewskiego 15A
http://przyjaznaprzestrzen.eu
przyjaznaprzestrzen@gmail.com
Telefon kontaktowy: 694096688