Powrót do listy

Magdalena Sakowska-Gzella
woj. pomorskie
Kulice/Pelplin

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
83-130 Pelplin
Sambora 5a