Powrót do listy

Anna Kądziołka
woj. małopolskie
Kraków

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie
31-271 Kraków
Kluczborska 3
http://sp15.krakow.pl
sp15krakow.logopeda@gmail.com