Powrót do listy

Anna Szczepańska
woj. dolnośląskie
Polkowice

Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
59-100 Polkowice
ul. Targowa 1
http://www.polkowice.edu.pl
popppidm@polkowice.edu.pl
Telefon kontaktowy: + 48 76 746 15 70