Powrót do listy

Patrycja Karpińska
woj. warmińsko-mazurskie
Ełk.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
19-300 Ełk
ul. Kajki 8
http://ppp.elk.edu.pl/
pcpp.pelk@gmail.com
Telefon kontaktowy: (87) 610 27 47