Powrót do listy

Katarzyna Tandecka
woj. mazowieckie
Leszno

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie
05-084 Leszno
Sochaczewska 4
szypaszek@gmail.com