Powrót do listy

Anna Zielińska
woj. śląskie
Żuraw

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"
42-200 Częstochowa
ul. Michałowskiego 30B
http://www.ufnosc.pl
ufnosc@poczta.fm

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zalesicach
42-250 ZALESICE
Ul. NADRZECZNA 3
https://spzalesice.szkolnastrona.pl/
sp_zalesice@vp.pl
Telefon kontaktowy: -