Powrót do listy

Małgorzata Konczanin
woj. warmińsko-mazurskie
Ostróda

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14-100 Ostróda
Jana III Sobieskiego 5
http://www.pcpr.ostroda.pl
konczata@wp.pl
Telefon kontaktowy: 608787504