Powrót do listy

Justyna Faderewska
woj. śląskie
Częstochowa

NPP-P Centrum Terapii Dzieci i Wspomagania Rozwoju
42-202 Częstochowa
B.Joselewicza 7
http://www.terapiadzieciczestochowa.pl
centrum.terapiadzieci@gmail.com
Telefon kontaktowy: 508345083