Powrót do listy

Alina Kosowicz
woj. świętokrzyskie
Połaniec

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Staszowie, filia w Połańcu
28 - 230 Połaniec
ul. Ruszczańska 23
alinapppp@wp.pl
Telefon kontaktowy: 158650130 (sekretariat)