Powrót do listy

Edyta Zapalska
woj. lubelskie
Kraśnik

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
23-200 Kraśnik
Urzędowska 10
http://psp2.krasnik.pl
zpo2.krasnik@wp.pl
Telefon kontaktowy: 81 825 24 31