Powrót do listy

Katarzyna Jarnińska
woj. mazowieckie
Węgrów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
07-100 Węgrów
Szamoty 35
k.jarninska@wp.pl

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
07-100 Węgrów
Szamoty 42A