Powrót do listy

Violetta Czaja - Charuba
woj. dolnośląskie
Legnica

Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
59-220 Legnica
Witelona 8
https://cpppidn.legnica.eu/
vcharuba@cpppidn.legnica.eu
Telefon kontaktowy: 76 723 31 00