Konkursy >> VII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Rysujemy rymy – słowem i kredką"

VII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Rysujemy rymy – słowem i kredką"Czas trwania
od 2012-03-01 do 2012-04-30 (Zakończony)


Opis

Celem VII Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Rysryujemy rymy – słowem i kredką" jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie oraz Wydawnictwo KOMLOGO.


Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo


Patronat honorowy:
Samorząd Województwa Podkarpackiego


Patroni:

Fantazja Rzeszów - Centrum zabaw dla dzieci Dziecko w Rzeszowie portal dla dziecka i mamy Polskie Radio Rzeszów
Stowarzyszenie na rzecz dzieci z ADHD Internetowy portal fonetyki Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach Konkursy dla dzieci 1. Temat konkursu ”Rysujemy rymy – słowem i kredką”

 2. Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 17 w Rzeszowie oraz Wydawnictwo KOMLOGO. Czas trwania konkursu od 01.03.2012r. do 30.04.2012r.

 4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

  I – dzieci od 4 do 6 lat
  II - dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
  III – dzieci od 7 do 9 lat
  IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
  V – dzieci od 10 do 12 lat
  VI – dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat

 5. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną przedstawiającą parę rymujących się wyrazów lub ilustrującą ułożoną przez siebie rymowankę. Na odwrocie rysunku należy zamieścić tekst rymów lub rymowanki.

 6. Format pracy A-4. Technika płaska, dowolna (rysunek, malowanka, wyklejanka, wydzieranka, collage, …)

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.

 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):

  - nazwa konkursu
  - imię i nazwisko dziecka
  - wiek
  - numer kategorii
  - nazwę placówki do której uczęszcza dziecko
  - kod uczestnika
  - imię i nazwisko opiekuna dziecka
  - telefon kontaktowy do opiekuna
  - adres e-mail opiekuna
  - adres opiekuna do ewentualnej wysyłki


  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.

 9. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)

 10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.

 11. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Szkoła Podstawowa Nr 17 w Rzeszowie
  ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów
  „KONKURS LOGOPEDYCZNY” Agata Drałus

 12. Termin nadsyłania prac do 30.04.2012r. Decyduje data stempla pocztowego.

 13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

 14. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Rzeszowie www.sp17.rzeszow.pl

 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.

 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).

 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.

 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora .

 22. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego pakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone prace w czasie drogi.

 23. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail Organizatora konkurs.rymy@komlogo.pl


Laureaci konkursu

Zarejestrowanych zostało 1987 prac, wpłynęło 1926 prac plastycznych.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy.

Przyznano nagrody i wyróżnienia:


KATEGORIA I
dzieci od 4 do 6 lat
KATEGORIA II
dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
I Zoran Induła
Opiekun: Anna Bessert
Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, Wrocław
I Amelia Jasińska
Opiekun: Violetta Łojewska
Zespół Szkół w Kruszynie
II Karolina Ryniewicz
Opiekun: Maria Gacek
Przedszkole Samorządowe, Chorzelów
II Monika Vierek
Opiekun: Patrycja Cibis, Edyta Mizgała
Przedszkole Miejskie nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, Bytom
III Jaś Adamczyk
Opiekun: Małgorzata Wiśniewska
Miejskie Przedszkole nr 3, Płock
III Michał Jakubiak
Opiekun: Elżbieta Bros
Przedszkole Integracyjne nr 125, Wrocław
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Julia Dombka
Opiekun: Danuta Kostecka
Przedszkole nr 2 im. M. Konopnickiej, Wągrowiec
Mateusz Ciećwierz
Opiekun: Mariola Filipczak
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Płocku
Weronika Matyja
Opiekun: Elżbieta Konopacka
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216, Warszawa
Tymoteusz Kowalcze
Opiekun: Renata Sagała
ZSP nr2 Przedszkole nr 345, Warszawa
Mateusz Miękina
Opiekun: Maria Kędra, Anna Kapica
Publiczne Przedszkole nr 3, Wodzisław Śląski
KATEGORIA III
dzieci od 7 do 9 lat
KATEGORIA IV
dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
I Julia Gąska i Dawid Chruściel
Opiekun: Kinga Roszuk
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Adama Osetka, Gorzyce
I Kinga Chojecka
Opiekun: Katarzyna Chojecka
Szkoła Podstawowa, Radzików Wielki
II Alicja Bonar
Opiekun: Iwona Żórawska
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach
II Sandra Węgrzyn
Opiekun: Ewa Pawłowicz
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy, Iwonicz Zdrój
III Oliwia Brożyńska
Opiekun: Dorota Przyborowska-Sulich
Zespół Szkół w Górsku
III Wiktoria Ratajczak
Opiekun: Agnieszka Andrzejewska
Publiczne Przedszkole nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi, Nowa Sól
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Szymon Postek
Opiekun: Joanna Dudek
Szkoła Podstawowa nr 8, Pruszków
Miłosz Soński
Opiekun: Bogumiła Pigoń-Reglińska
ZKPiG Kolbudy
Kacper Gadajski
Opiekun: Katarzyna Klos–Bochniak
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25, Radom
Michał Gutkowski
Opiekun: Halina Stary
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu
Wiktoria Gurzyńska i Nikola Boruszewska
Opiekun: Sylwia Kwiatkowska-Kołakowska
Szkoła Podstawowa nr 3, Działdowo
Wiktoria Tomczyk
Opiekun: Izabela Filipiak-Kudasik
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie, Rzeszów
Jakub Ekiert i Bartosz Stachowski
Opiekun: Aleksandra Wolska
Szkoła Podstawowa nr 2, Miastko
KATEGORIA V
dzieci od 10 do 12 lat
KATEGORIA VI
dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
I Klara Kowalik
Opiekun: Alicja Miernik
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1, Suchedniów
I Roman Czekała
Opiekun Hanna Wyszogrodzka
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy, Toruń
II Justyna Szymańska
Opiekun: Teresa Lisowska
Szkoła Podstawowa im. S.Staszica w Grabkowie
II Grzegorz Maziarz
Opiekun: Jadwiga Kaczkowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Jasło
III Zuzanna Halat
Opiekun: Lucyna Koba
Zespół Szkół im. Ks.Prałata S. Sudoła, Dzikowiec
III Marek Niemyjski
Opiekun: Lena Anna Gontarz
Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Długoborzu, Zambrów
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Daniel Zięcina
Opiekun: Sabina Dzik
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Placówka „Chatka Puchatka”, Kraków
Marko Janik
Opiekun: Małgorzata Ludwikowska
Zespół Szkół Specjalnych, Krapkowice
Sylwia Lipska
Opiekun: Renata Kuczyńska-Wichmann
Zespół Szkół im. Kopernika w Gubinie
Marcin Niwiński
Opiekun: Iwona Ryndak
Szkoła Podstawowa nr 17, Rzeszów
Kinga Danek
Opiekun: Ewa Szczypta
Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym,
Dorota Dziergas
Opiekun: Joanna Gajowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie

Wyróżnienia honorowe:
Izabela Kokosza
Opiekun: Marta Kokosza
Krosno
Kinga Ryndak
Opiekun: Iwona Ryndak
Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie
Viktoria Hopek
Opiekun: Lucyna Koba
Zespół Szkół w Dzikowcu
Magdalena Matuła
Opiekun: Lucyna Koba
Zespół Szkół w Dzikowcu
Kinga Zielińska
Opiekun: Lucyna Koba
Zespół Szkół w Dzikowcu
Magdalena Białek
Opiekun: Lucyna Koba
Zespół Szkół w Dzikowcu
Lidia Halat
Opiekun: Lucyna Koba
Zespół Szkół w Dzikowcu
Natalia Chmiel
Opiekun: Patrycja Bilińska
ZPPiP w Rakszawie
Mikołaj Jakubowicz
Opiekun: Patrycja Bilińska
ZPPiP w Rakszawie
Natalia Ziemba
Opiekun: Joanna Kiszka
Szkoła Podstawowa nr 17 w Niechobrzu
Martyna Ziemba
Opiekun: Joanna Kiszka
Szkoła Podstawowa nr 17 w Niechobrzu
Daria Gniewek
Opiekun: Joanna Kula
Szkoła Podstawowa nr 19 w Rzeszowie
Weronika Maziarz
Opiekun Piotr Maziarz
Szkoła Podstawowa nr 2, Rzeszów
Sebastian Ferszt
Opiekun: Maria Łyszczarz
Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie
Dominik Łopuch
Opiekun: Małgorzata Matis
Szkoła Podstawowa nr 2, Rzeszów
Klaudia Kochman
Opiekun: Małgorzata Matis
Szkoła Podstawowa nr 2, Rzeszów
Kamila Maliśeiwicz
Opiekun: Małgorzata Matis
Szkoła Podstawowa nr 2, Rzeszów
Martyna Kawa
Opiekun: Karina Bester
Przedszkole Publiczne nr 41, Rzeszów
Sabina Bieszcz
Opiekun: Ewa Ferfecka
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Ocieckiej
Oliwia Kazanecka
Opiekun: Zofia Teper
Przedszkole nr 5 w Rzeszowie
Natalia Plasewicz
Opiekun: Anna Plasewicz
Braniewo 
Gabriela Latała
Opiekun: Agnieszka Augustyn-Kręcigłowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dulczy Małej
Anna Zięba
Opiekun: Renata Stańco-Sosnica
Przedszkole nr 7 w ZakopanemLaureaci   A   B1   B2   C   D   E   F   G1   G2   H   I   J   K1   K2   K3   K4   L   Ł   M1   M2   N   O   P1   P2   Q   R   S1   S2   S3   Ś   T   U   V   W1   W2   Z   Ż  
Michał TabakaOliwia TadeuszIgor TarasiukKacper Tarnawa
Hubert Tchórzewski-CwiekKlara TereszkiewiczGabrysia Tesz - JopekSabina Tkacz
Daria TkaczykFranek TkaczykFranek TkaczykZuzanna Tkaczyk
Zuzanna TkaczykPaulina TkoczMichał TłuczkiewiczKinga Tokarczyk
Maciej TokarzKatarzyna TomaszewskaKatarzyna TomaszewskaJan Tomaszewski
Patryk TomaszewskiMarta TomczykMichał TomczykNorbert Tomczyk
Wiktoria TomczykMichał TomeczekDominik TomicaKamila Torbacka
Karina TraczKinga TrawickaHanna TrederKrzysztof Trepner
Maria TroczkaAleksandra TrojanowskaNorbert TromczyńskiAleksandra Tryba
Klaudia TurońNatalia TwardzikSebastian TwarógAmelia Tworos
Ola TyksińskaMarianna TyszkiewiczWeronika Tywoniuk
Laureaci   A   B1   B2   C   D   E   F   G1   G2   H   I   J   K1   K2   K3   K4   L   Ł   M1   M2   N   O   P1   P2   Q   R   S1   S2   S3   Ś   T   U   V   W1   W2   Z   Ż  


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: