Konkursy >> VI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona bajka lub baśń"

VI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona bajka lub baśń"Czas trwania
od 2012-02-27 do 2012-05-07 (Zakończony)


Opis

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu

Celem VI Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego „Moja ulubiona bajka lub baśń" jest rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, wzbogacanie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy spontanicznej u dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja umiejętności i zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, psychologa, pedagoga, polonisty i ucznia nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu oraz Wydawnictwo KOMLOGO.


Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo Bank Spółdzielczy w Zambrowie


Patronat honorowy:
Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Patroni:

FUMI Studio Internetowy portal fonetyki Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 1. Temat konkursu "Moja ulubiona bajka lub baśń"

 2. Cel konkursu : rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni uczniów, wzbogacanie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy spontanicznej u dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja umiejętności i zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, psychologa, pedagoga, polonisty i ucznia nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

 3. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu oraz Wydawnictwo KOMLOGO. Czas trwania konkursu od 27.02.2012r. do 07.05.2012r.

 4. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:

  I – dzieci od 4 do 6 lat
  II - dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
  III – dzieci od 7 do 9 lat
  IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
  V – dzieci od 10 do 12 lat
  VI – dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
  VII - dzieci od 13 do 15lat
  VIII - dzieci niepełnosprawne od 13 do 15 lat

 5. Na konkurs należy nadesłać prace plastyczne przedstawiające ulubioną bajkę lub baśń dziecka.

 6. Format pracy A4. Technika dowolna.

 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.

 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):

  - nazwę konkursu
  - tytuł bajki lub baśni
  - imię i nazwisko dziecka
  - wiek
  - numer kategorii
  - nazwę placówki do której uczęszcza dziecko
  - kod uczestnika
  - imię i nazwisko opiekuna dziecka
  - telefon kontaktowy do opiekuna
  - adres e-mail opiekuna
  - adres opiekuna do ewentualnej wysyłki


  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.

 9. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)

 10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.

 11. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Lena Anna Gontarz
  Specjalny Ośrodek-Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
  18-300 Zambrów

 12. Termin nadsyłania prac do 07.05.2012r. Decyduje data stempla pocztowego.

 13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

 14. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.sosw.zambrow.org w zakładce "AKTUALNOŚCI".

 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.

 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).

 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo oraz Bank Spółdzielczy w Zambrowie.

 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

 22. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego pakowania nie będą brane pod uwagę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone prace w czasie drogi.

 23. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail Organizatora konkurs.bajka@komlogo.pl


Laureaci konkursu

W naszym konkursie zarejestrowaliśmy 2530 prac, otrzymaliśmy 2354 prace plastyczne.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.

Przyznano nagrody i wyróżnienia:


KATEGORIA I
dzieci od 4 do 6 lat
KATEGORIA II
dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
I Bartosz Jędrysiak
Opiekun: Katarzyna Konieczna
Przedszkole nr 15 w Sieradzu
I Julia Grecka
Opiekun: Dominika Nykiel
Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP
Publiczne Przedszkole Integracyjne w Dębicy
II Mateusz Narożnik
Opiekun: Renata Kmieć
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu
II Dominik Madej
Opiekun: Anna Maria Anasiewicz
Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
III Zuzanna Krzyś
Opiekun: s. Emilia Wieloch
Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP
Publiczne Przedszkole Integracyjne w Dębicy
III Angelika Ujazda
Opiekun: Dominika Nykiel
Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP
Publiczne Przedszkole Integracyjne w Dębicy
Wyróżnienia:
Julia Czosnowska
Opiekun: Justyna Szymkowska
Przedszkole "Bajkowy Świat" w Orzechowie
Martyna Staniek
Opiekun: Anna Pytlewska
Przedszkole Samorządowe nr 3, Włoszczowa
Paulina Jakacka
Opiekun: Małgorzata Bandzerewicz
Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki, Warszawa
KATEGORIA III
dzieci od 7 do 9 lat
KATEGORIA IV
dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
I Mateusz Urbanek
Opiekun: Jadwiga Śliszewicz
Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi
w Brzegu
I Weronika Piróg
Opiekun: Dominika Nykiel
Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP
Publiczne Przedszkole Integracyjne w Dębicy
II Dominika Głowienka
Opiekun: Renata Kowalczyk
Szkoła Podstawowa w Hejdyku
II Jakub Chochołek
Opiekun: Katarzyna Zięba, Jadwiga Kaczkowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jaśle
III Wiktoria Płóciennik
Opiekun: Katarzyna Pieńczak
Szkoła Podstawowa nr 13
w Tomaszowie Mazowieckim
III Kajetan Wajnryb
Opiekun: Agata Drałus
Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Paulina Kliś
Opiekun: Katarzyna Kościelniak
Szkoła Podstawowa nr 2 im. B. Prusa
w Mysłowicach
Weronika Maziarz
Opiekun: Agata Drałus
Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie
Paulina Kosarzycka
Opiekun: Zofia Kowalska
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smardzewie
Krzysztof Kiwacz
Opiekun: Katarzyna Dajczak
Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie
Kamila Suska
Opiekun: Anna Rostrygin
Prywatny Gabinet Logopedyczno-Pedagogiczny w Łodzi
Sylwester Dobosz
Opiekun: Alicja Jakubowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Szprotawie
Wiktoria Próchnicka
Opiekun: Agnieszka Grabowska-Czajka
Zespół Szkół w Krzywdzie
Wiktoria Król
Opiekun: Anetta Jaworska
Zespół Szkół w Męcince
Małgorzata Tyl
Opiekun: Agnieszka Czyżowska-Nyka
Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza, Warszawa
KATEGORIA V
dzieci od 10 do 12 lat
KATEGORIA VI
dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat
I Paulina Moszczyńska
Opiekun: Anna Jankowska
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Lidzbarku
I Klaudia Zielińska
Opiekun: Agnieszka Grabowska-Czajka
Zespół Szkół w Krzywdzie
II Karolina Sojka
Opiekun: Renata Krawczyk
Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli
II Aleksander Patrzykowski
Opiekun: Jolanta Kaczmarzyk
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Sierakowie Śląskim
III Justyna Krakowska
Opiekun: Iwona Poręba
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum
w Szynwałdzie
III Jakub Wiaderek
Opiekun: Bożena Świerzko
Zespół Szkół Publicznych, Wiązów
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Dawid Draguła
Opiekun: Joanna Rachwał-Szczuka
Szkoła Podstawowa nr 1, Brzozów
Paweł Krasowski
Opiekun: Ala Petkov
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
w Bielsku Podlaskim
Filip Dudziński
Opiekun: Anna Stępień
Szkoła Podstawowa w Niedzielsku
Grzegorz Maziarz
Opiekun: Maria Pięta, Jadwiga Kaczkowska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Jaśle
KATEGORIA VII
dzieci od 13 do 15 lat
KATEGORIA VIII
dzieci niepełnosprawne od 13 do 15 lat
I Marcin Lipiński
Opiekun: Agnieszka Bączyk
Zespół Szkół nr1, Siedlce
I Aleksandra Bolek
Opiekun: Iwona Tabisz
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie
II Marta Chowaniec
Opiekun: Magdalena Grycz-Mocko
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
w Miedźnej
II Barbara Kindziuk
Opiekun: Dorota Frankowska- Sajewicz
Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Hajnówce
III Sylwia Ryś
Opiekun: Agnieszka Piotrowska
Publiczne Gimnazjum im. J. Kochanowskiego
w Przytyku
III Karolina Płoch
Opiekun: Aleksandra Matysek
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety,
Ostrów Wielkopolski
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Magdalena Chowaniec
Opiekun: Magdalena Grycz- Mocko
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich
w Miedźnej
Bartosz Bromber
Opiekun: Danuta Niemyt
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Opalenicy
Kinga Firmuga
Opiekun: Iwona Poręba
Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum
w Szynwałdzie
Hubert Kaczówka
Opiekun: Joanna Sak
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Pniu
Zuzanna Choińska
Opiekun: Wojciech Rusiecki
Miejskie Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki
w Zambrowie
Karolina Powierska
Opiekun: Anna Pawluczuk
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy
w Toruniu
Patrycja Miler
Opiekun: Agnieszka Bączyk
Zespół Szkół nr 1 w Siedlcach
Angelika Rucińska
Opiekun: Agnieszka Kamińska, Alicja Iwanowska
Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi
Maria Wiśniewska
Opiekun: Beata Szynwelska
Zespół Szkół Specjalnych w CzerskuLaureaci   A   B1   B2   C   D   E   F   G1   G2   H   I   J   K1   K2   K3   K4   L   Ł   M1   M2   N   O   P1   P2   R   S1   S2   S3   Ś   T   U   V   W1   W2   Y   Z   Ż  
Wiktoria OberajJulia ObrębskaWiktoria OchalikMichał Ociepka
Karolina OdrobińskaOliwia OdziemczykKarolina OgłodzińskaDaria Ojowska
Martyna OkarmaZofia OkrojMarta OkrójZuzanna Okrój
Maja OksentowiczSzymon OkularczykPiotr OlbrychPatryk Olbryś
Zuzanna OleksiukJoanna OlendrzyńskaEwelina OleszczukKamil Oleś
Anna OlszakDominik OlszewskiSzymon OlszewskiNatalia Olszówka
Helena OmaleckaAleksandra OrganiściakJulianna OrlikAleksandra Orłowska
Kornelia OrłowskaJulia OrmińskaMagdalena OrzińskaŁucja Osińska
Patrycja OsińskaPatrycja OsińskaZuzanna OsińskaKacper Osiński
Łukasz OssowskiAleksandra OstaszewskaAgata OstolskaKatarzyna Oświecińska
Kamil OtrembaHubert OtrombkeMaciej OwieśnyJakub Ozga
Norbert OzimekSara OzimekSeweryn OzimekJulia Ożóg
Kinga Ożóg
Laureaci   A   B1   B2   C   D   E   F   G1   G2   H   I   J   K1   K2   K3   K4   L   Ł   M1   M2   N   O   P1   P2   R   S1   S2   S3   Ś   T   U   V   W1   W2   Y   Z   Ż  


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: