×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: D:/xampp_1.8.2-6/htdocs/J3VM3electronics/images/com_konkursy/galerie/UkryjGloskiWObrazku/miniatury.

  Konkursy >> II Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Logopedyczny pt. "Ukryj głoski w obrazku"

II Ogólnopolski Plastyczny Konkurs Logopedyczny pt. "Ukryj głoski w obrazku"Czas trwania
od 2010-03-01 do 2010-05-21 (Zakończony)


Opis

Celem konkursu "Ukryj głoski w obrazku" jest: rozbudzenie twórczości plastycznej u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności i zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

Partnerzy konkursu:
Informator dla dzieci i rodziców
Gablotka Szkolna FUMI Studio 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku oraz Wydawnictwo KOMLOGO.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
  I – 3 – 6 lat
  II – 7 – 9 lat
  III – 10 – 12 lat
 3. Praca ma zawierać rysunek, przedstawiający głoski ćwiczone przez dziecko na zajęciach terapii logopedycznej.
 4. Format pracy: A4, technika dowolna.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy (litery drukowane: imię i nazwisko dziecka, wiek, adres i tel. placówki, jeżeli praca reprezentuje przedszkole lub szkołę, imię i nazwisko opiekuna dziecka oraz kod uczestnika (kod generuje się po zarejestrowaniu uczestnika). Prace bez kodu nie będą oceniane. Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
 7. Prace mogą być wykonane pod opieką nauczyciela, logopedy, pedagoga lub innej osoby.
 8. Prace należy przesłać na adres współorganizatora:
  Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku
  ul. Wieniecka 46
  87-800 Włocławek
  woj. kujawsko-pomorskie
  z dopiskiem Konkurs logopedyczny p. Iwona Zalewska, A. Solak
 9. Termin nadsyłania prac: 21.V.2010 roku; decyduje termin wpłynięcia pracy do organizatora.
 10. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 11. Wyłonienie zwycięzców nastąpi na początku czerwca 2010 roku; lista zwycięzców ogłoszona zostanie na stronie Wydawnictwa Komlogo i Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku www.zsi.com.pl
 12. Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 14. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu i ich opiekunów.
 15. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo KOMLOGO.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konkurs@komlogo.pl.


Laureaci konkursu
Spośród 1720 nadesłanych prac wybraliśmy laureatów w poszczególnych kategoriach:

Kategoria wiekowa 3-6 lat
 • miejsce 1:     Zuzanna Kałużny
 • miejsce 2:     Kinga Gałązka
 • miejsce 3:     Klaudia Wiecheć
Kategoria wiekowa 7-9 lat
 • miejsce 1:     Małgorzata Turek
 • miejsce 2:     Emilia Kępa
 • miejsce 3:     Bartek Woźniak
Kategoria wiekowa 10-12 lat
 • miejsce 1:     Kamil Licheniak
 • miejsce 2:     Damian Skrzyński
 • miejsce 3:     Adrianna Buszman
Dodatkowe wyróżnienia
 • miejsce 1:     Joanna Ostrowska
 • miejsce 2:     Magdalena Nazarko
 • miejsce 3:     Bartosz Karsznia

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy.


Laureaci  A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  Z  Ź  Ż  Inne  


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: