Konkursy >> XVII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Mój projekt dyplomu logopedycznego”

XVII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Mój projekt dyplomu logopedycznego”Czas trwania
od 2014-03-03 do 2014-04-30 (Zakończony)


Opis

 

Cele konkursu:

Celem XVII Ogólnopolskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego pt. „Mój projekt dyplomu logopedycznego” jest rozbudzenie i stymulowanie twórczości plastycznej i wyobraźni dziecięcej, wzbogacanie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy spontanicznej u dzieci, utrwalanie wymowy trudnych artykulacyjnie słów, ilustrowanie słów wykorzystywanych podczas terapii logopedycznej, aktywizująca artystycznie i językowo praca nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych. 

 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie oraz Wydawnictwo KOMLOGO.

 

Sponsor nagród:

Wydawnictwo Komlogo

 

Patroni:


Gmina Wilczyn
Czytam i piszę

e-terapie.pl       Encyklopedia Logopedii

Internetowy portal fonetyki       FUMI Studio       logopeda.pl


 1. Temat konkursu: „Mój projekt dyplomu logopedycznego”
 2. Cel konkursu:
  Celem konkursu jest rozbudzenie i stymulowanie twórczości plastycznej i wyobraźni dziecięcej, wzbogacanie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy spontanicznej u dzieci, utrwalanie wymowy trudnych artykulacyjnie słów, ilustrowanie słów wykorzystywanych podczas terapii logopedycznej, aktywizująca artystycznie i językowo praca nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.
 3. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wilczynie oraz Wydawnictwo KOMLOGO. Czas trwania: od 03.03.2014r. do 30.04.2014r.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
  • I – dzieci od 4 do 6 lat
  • II - dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
  • III – dzieci od 7 do 9 lat
  • IV – dzieci niepełnosprawne od 7 do 9 lat
 5. Na konkurs należy nadesłać prace w formie plastycznej.
 6. Format pracy: A4 - inna forma pracy po uzgodnieniu z organizatorem konkursu
  Technika: dowolna
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie opiekuna i dzieci biorących udział w konkursie na stronie www.komlogo.pl w zakładce „Konkursy”.
 8. Każda praca powinna być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać (litery drukowane):
  • nazwa konkursu
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek
  • numer kategorii
  • nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko
  • kod uczestnika
  • imię i nazwisko opiekuna dziecka
  • telefon kontaktowy do opiekuna
  • adres e-mail opiekuna
  • adres opiekuna do ewentualnej wysyłki

  Metryczkę można pobrać jako plik .doc lub .pdf
  zobacz przykład poprawnie wypełnionej metryczki pracy konkursowej

  WAŻNE!!! Kod uczestnika generuje się po zarejestrowaniu uczestnika. Prace bez kodu oraz bez prawidłowo i czytelnie wypełnionej metryczki nie będą podlegały ocenie.
 9. Zgłosić na konkurs może osoba dorosła (rodzic, opiekun, nauczyciel, logopeda, itd.)
 10. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.
 11. Prace należy przesłać na adres organizatora:

  Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Wilczynie
  Wilczogóra 8
  62-550 Wilczyn
  z dopiskiem: Jolanta Skowrońska - logopeda

 12. Termin nadsyłania prac do 30 kwietnia 2014r. Decyduje data stempla pocztowego.
 13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.
 14. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie Wydawnictwa Komlogo www.komlogo.pl oraz na stronie internetowej www.zswilczyn.szkolnastrona.pl/sp/
 15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 17. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów i ich opiekunów.
 18. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy lub podziękowania w formie elektronicznej bądź tradycyjnej (drukowanej).
 19. Sponsorem nagród jest Wydawnictwo Komlogo.
 20. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora bez podania przyczyny.


Laureaci konkursu


Dnia 9 maja 2014 roku Komisja Konkursowa w składzie:

 • Jolanta Skowrońska - logopeda

 • Joanna Niedziela - nauczyciel polonista

 • Janina Bidzińska - nauczyciel polonista

 • Magdalena Bejenka - pedagog szkolny

 • Magdalena Iwona Manuszak - nauczyciel jęz. angielskiego

 • Anita Szymankiewicz - designer

wśród 763 nadesłanych prac wyłoniła następujących laureatów:

KATEGORIA I
dzieci od 4 do 6 lat
KATEGORIA II
dzieci niepełnosprawne od 4 do 6 lat
I Hanna Ponitka
Opiekun: Aneta Miroforidu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce
I Szymon Bańko
Opiekun: Magdalena Krukurka
Stowarzyszenie Sun Rise w Mielcu
II Weronika Urbanowska
Opiekun: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska
Przedszkole Publiczne nr 10 w Głogowie
II Dominik Suski
Opiekun: Jolanta Bukowska
SP w Bieli
III Maja Trzaska
Opiekun: Irena Ziemianowicz
Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwówku Śląskim
III Zuzanna Pomykała
Opiekun: Monika Ciurko
SP nr 5 w Oławie
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Jakub i Krzysztof Wojciechowscy
Opiekunowie: Renata Kmieć, Katarzyna Lutkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu
Oliwier Roszkowski
Opiekun: Beata Zawadzka
Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach
Izabela Marciniak
Opiekun: Bożena Malec
Zespół Szkół nr 1 w Kraśniczynie
Wiktor Matusiak
Opiekun: Julita Pol-Jankowska
Przedszkole nr 6 w w Sieradzu
Maria Bizoń
Opiekun: Małgorzata Kieć
ZSP Przedszkole w Lubawce
Wiktoria Korzym
Opiekun: Nina Jendrusik
SP nr 2 w Nowym Sączu
KATEGORIA III
dzieci od 7 do 9 lat
KATEGORIA IV
dzieci niepełnosprawne 7 do 9 lat
I Wojciech Kociński
Opiekun: Anna Skrzynecka,
ZSP we Wsoli
I Wiktoria Szcześniak
Opiekun: Izabela Roga
SP nr 11 z Oddz. Integracyjnymi w Jarosławiu
II Kacper Pająk
Opiekun: Joanna Hochołowska
SP nr 9 w Dębicy
II Oliwer Woźny
Opiekun: Joanna Cichoń-Olszówka
SP nr 8 z Oddz. Integracyjnymi w Zabrzu
III Bartosz Kawczyński
Opiekun: Alicja Rochowiak
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Inowrocławiu
III Zuzanna Wierzba
Opiekun: Grażyna Brzeska
SP nr 65 w Gdańsku
Wyróżnienia: Wyróżnienia:
Gabriel Dziubaczka
Opiekun: Joanna Roczniak
Przedszkole Publiczne w Ciężkowicach
Kacper Kasprzyk
Opiekun: Joanna Wosik
SP nr 3 z Oddz. Integracyjnymi w Jaworznie
Jakub Wasylczuk
Opiekun: Ada Wróblewska
SP w Czułczycach
Gabriel Majkowski
Opiekun: Dominika Żemojtel-Dettlaff
SP w Jastarni
Kacper Grajny
Opiekun: Marzena Król
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegomiu
Mateusz Wrzałka
Opiekun: Anna Pańków
Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolu


Laureaci   A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K1   K2   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   V   W   Z   Ż  
Szymon BańkoMaria BizońGabriel DziubaczkaKacper Grajny
Kacper KasprzykBartosz KawczyńskiWojciech KocińskiWiktoria Korzym
Gabriel MajkowskiIzabela MarciniakWiktor MatusiakKacper Pająk
Zuzanna PomykałaHanna PonitkaOliwier RoszkowskiDominik Suski
Wiktoria SzcześniakMaja TrzaskaWeronika UrbanowskaJakub Wasylczuk
Zuzanna WierzbaJakub I Krzysztof WojciechowscyOliwer WoźnyMateusz Wrzałka
Laureaci   A   B   C   Ć   D   E   F   G   H   I   J   K1   K2   L   Ł   M   N   O   P   R   S   Ś   T   U   V   W   Z   Ż  


Uczestnicy, którzy zostali dodani przez Ciebie do tego konkursu: